Historicus en auteur Jan van Es: 'Gouda speelde een belangrijke rol bij het beheer van de waterwegen' Foto: Marianka Peters
Historicus en auteur Jan van Es: 'Gouda speelde een belangrijke rol bij het beheer van de waterwegen' Foto: Marianka Peters (Foto: )

Wandel mee langs de Oude Hollandse Waterlinie

Door Marianka Peters

Gouda - De Oude Hollandse Waterlinie mag dan minder zichtbaar zijn als de Stelling van Amsterdam, het verhaal achter deze verdedigingslinie met al haar vestingsteden is minstens zo mooi.

Dat stelt oud-journalist en historicus Jan van Es, die samen met collega-historicus Bernt Feis, de wandelgids voor waterlinietoeristen "Vestingsteden van Goud" schreef. Anders dan doet vermoeden komt Gouda er in het boek niet bekaaid vanaf. Want ook al maakte de kaasstad niet echt deel uit van de Oud Hollandse Waterlinie, Gouda speelde in die tijd wel een cruciale rol in het beheer van de waterwegen en sluizen. In de rijk geïllustreerde wandelgids wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. "Het was de bedoeling om de wandelgids van tien jaar geleden 'In het spoor van de Prins' een beetje op te frissen voor een tweede druk," licht Jan toe. "Maar al schrijvend bleek dat er veel is veranderd. Gebouwen die een andere functie hebben en wandelroutes die door bouwontwikkelingen niet meer actueel waren. Langzaam maar zeker werd het een heel nieuw boek." Volgens de historicus wordt de Oude Hollandse Waterlinie onderschat. "Deze waterlinie is één van de grootste monumenten van ons land. Weliswaar wat minder zichtbaar dan bijvoorbeeld de Stelling van Amsterdam, maar tussen de vestingsteden zijn nog sluizen te vinden en plekken die als waterinlaat fungeerden, die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken."

Het eerste exemplaar van de wandelgids werd vorige week,uitgereikt aan de nieuwe voorzitter van de stichting Oude Hollandse Waterlinie, burgemeester Petra Hartskamp van Montfoort. Dat was tijdens een inspiratiebijeenkomst met alle bij de waterlinie betrokken steden en organisaties, waarbij de Gouden Eeuw als toeristische trekker centraal stond. Onder de vlag Gouden Eeuw Rivier krijgen vooral projecten, op en langs de Hollandsche IJssel steeds meer gestalte.

Vestingsteden van Goud bevat ca. 15 wandelroutes van in totaal 250 km lengte. Daarin staan de waterlinieommetjes door de vestingsteden centraal. Omdat 2019 het themajaar Gouden Eeuw is, worden in het boek ook allerlei gebouwen uit de Gouden Eeuw behandeld, zoals stadhuizen, kerken en woonhuizen maar ook een weeshuis en zelfs het zakkendragershuisje bij de Goudse Sint Jan. Deze verhalen geven een gevarieerd beeld van de Gouden Eeuw, waaraan veel vestingsteden hun bloei te danken hadden.

De wandelgids 'Vestingsteden van Goud' ligt nu voor 14,95 in de boekhandel en is ook te bestellen via https://www.oudehollandsewaterlinie.nl/publicaties/boeken/

Goudse Post
Meer berichten