Initiatief parkeermarkering Burgvlietkade valt verkeerd

De gemeente Gouda heeft opdracht gegeven de witte steentjes, die de parkeervakken aan de Burgvlietkade te markeren, te vervangen door gewone klinkers. Dit tot grote ergernis van de buurt, die vindt dat de gemeente burgerinitiatieven zou moeten ondersteunen.

Enkele jaren geleden is de omgeving Burgvlietkade en Gravin Jacobastraat heringericht. De markering van de parkeerplaatsen is bij de herbestrating echter niet teruggeplaatst. "Wij hebben destijds bij een uitvoerder geïnformeerd naar de reden: de ruimte tussen de lantarenpalen biedt steeds ruimte aan vier auto's, maar als ze parkeerplaatsen zouden maken conform de NEN-normering dan mogen er maar drie parkeerplaatsen tussen komen. En bij drie plaatsen per strook (tussen twee lantarenpalen), voldoet het gebied weer niet aan de "zoveel parkeerplaatsen per woning-normering".
Kortom, door het niet te regelen, laveerde de gemeente charmant tussen alle regels door," vertelt een bewoonster."De nieuwe inrichting telde overigens al significant minder parkeerplekken dan in de oude situatie. En doordat de markering geen richting meer gaf, pasten er vaak maar drie auto's per parkeerstrook. Gevolg daarvan was dat menigeen zijn auto in de groenstroken of speelplaats parkeerde. Voor de uitstraling, leefbaarheid en veiligheid van onze buurt geen wenselijke situatie."

"Een van onze betrokken buurtbewoners heeft afgelopen zomer na overleg met de wijkvereniging het initiatief genomen om een parkeermarkering aan te brengen, door het witten van steeds enkele klinkers in de parkeerstroken. Niet om regels te stellen, maar alleen als hulpmiddel! Het resultaat was keurig en doordat er nu weer steeds vier auto's per vak stonden, is het parkeerprobleem drastisch afgenomen. Kortom, de hele buurt blij. Behalve de gemeente. Sindsdien hebben verschillende bewoners, waaronder de voorzitter van de buurtvereniging, geprobeerd om in contact te treden met de gemeente om tot een goede oplossing te komen, maar helaas hult de gemeente zich in stilzwijgen."

Gisteren is begonnen met het vervangen van de witte gemarkeerde klinkers voor neutrale. Vanwege het vroege tijdstip is nog geen reactie van de gemeente verkregen. Inmiddels heeft Huibert van Rossum namens het CDA ook al om opheldering gevraagd.

UPDATE 10.55 uur

Een woordvoerder van de gemeente Gouda meldt dat de werkzaamheden zijn stilgelegd en dat eerst overleg zal worden gevoerd met de bewoners

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden