Artist Impressie van de zonnepanelen als een 'dak' op de keerwanden rust. Foto: PR
Artist Impressie van de zonnepanelen als een 'dak' op de keerwanden rust. Foto: PR (Foto: )

VVD Gouda toont weinig vertrouwen in GOUDasfalt

Door Marianka Peters

Gouda - Volgens de Goudse VVD-fractie is er nog onvoldoende basis voor een solide financieel gezonde exploitatie van GOUDasfalt. De partij vroeg opheldering aan het college, maar vindt de antwoorden onbevredigend. Daarom wil de VVD Gouda stichting GOUDasfalt niet helpen om het door hen geëxploiteeerde terrein over te nemen. GOUDasfalt slaat terug.

"Tendentieus en vol onwaarheden," reageert Peterpaul Kloosterman van stichting GOUDasfalt op het artikel dat de Goudse VVD heeft geplaatst op haar website. "Nadat de gemeente het terrein in februari 2016 heeft gekocht, huren wij GOUDasfalt sinds 2016, dus nog geen drie jaar. Sinds 2017 hebben we een sluitende businesscase gepresenteerd, waarmee we aan onze verplichting hebben voldaan. Met het stuk wordt de suggestie gewekt dat GOUDasfalt de gemeenschap geld kost, dat is pertinent onjuist! Wij betalen gewoon huur, de ozb en gemeentelijke heffingen."

Dat de stichting het terrein graag op termijn wil kopen is geen geheim. De VVD Gouda is nog niet overtuigd en vreest dat de gemeente een groot risico loopt als GOUDasfalt voor de aankoop een gemeentegarantie nodig heeft. "Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder en er is nog steeds geen overtuigingskracht. Niet van het college en niet van GOUDasfalt," stelt Paul Ruijgrok (VVD). "Er zal een moment komen waarop de stichting toch de grote stap gaat nemen en de grond wil gaan kopen. Daarvoor zal zeer waarschijnlijk een gemeentegarantie nodig zijn. Dit betekent dat een eventueel failliet van de stichting in de toekomst voor risico van de gemeente komt." Kloosterman ziet dit genuanceerder. "Het jaar 2017 hebben we met een klein plusje afgesloten, 2018 stevenen we af op een stevige plus. Afspraak met de gemeente was dat we binnen drie jaar break-even moesten draaien, dat is gelukt. Er is een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan, dat duurt tot 2022, dan loopt ook het huurcontract af. Voor die tijd moet het geregeld worden, hetzij koop hetzij voor langere tijd huren. Wij willen continuïteit en zekerheid, ook ten aanzien van verbeteringen die we moeten aanbrengen, onder meer aan de oevers."

De VVD verwijt GOUDasfalt dat ze nauwelijks investeert in onderhoud van de grond en de gebouwen. "Aan het pronkstukje van het terrein, de Lange Arm, is nog geheel geen onderhoud is gepleegd. 4 jaar lang!" Volgens Kloosterman heeft de VVD hiermee een punt. "Op hoogte werken is een groot risico en verdient niet de voorkeur. Het beste zou zijn als het gevaarte van de sokkel af kan en op de grond geconserveerd kan worden. We moeten onderzoeken wat de beste methode is." Het initiatief Zon op GOUDasfalt, waarbij zonnepanelen voor een periode van 15 jaar worden geplaatst strookt volgens de VVD niet met het huurcontract dat formeel in 2022 afloopt. "Het college heeft voor 15 jaar vergunning gegeven voor de zonnepanelen. Dit betekent dat de grond dus de komende 15 jaar niet geheel vrij bruikbaar is, wat de waarde nog eens verder terugschroeft," stelt Ruijgrok.

Volgens Kloosterman verdienen de zonnepanelen, die inmiddels allemaal zijn 'verkocht', zichzelf terug. "Hiervoor is een aparte stichting opgericht, los van GOUDasfalt. Dus mocht het mis gaan, de zonnepanelen behouden hun waarde, sterker nog, die leveren geld op." De conclusie van VVD Gouda is dat GOUDasfalt niet kan rekenen op financiële steun of garantstelling, mocht het zover komen. "Wij steunen graag burgerinitiatieven, maar passen ervoor om te gokken met uw en ons geld." Kloosterman snapt de koudwatervrees wel. "We liggen onder een vergrootglas. Als we alleen maar hobbyen heeft men gelijk, maar we voldoen gewoon aan onze verplichtingen."

Voor de zonnepanelen op GOUDasfalt is een stalen constructie op de kop getikt, die op de keerwanden wordt geplaatst. Het terrein wordt daardoor deels overdekt, dat een verrijking is van het terrein omdat er dan veel meer georganiseerd kan worden.

Goudse Post
Meer berichten