Foto:

Realisatie Groenstaet dichterbij

Door Marianka Peters

Gouda - Het plan Groenstaet op de hoek Sportlaan/Bernadottelaan is weer een stapje dichterbij. In samenspraak met de gemeente Gouda zijn er diverse aanpassingen gedaan.

Zo is het aantal levensloopbestendige luxe 50+ woningen teruggebracht tot 59 en is een oplossing gevonden voor de mogelijke parkeerdruk door middel van een verdiept parkeerdek. In een reactie stelt de'woorvoerder van de gemeente: "De ontwikkeling van Groenstaet loopt al een aantal jaren en het plan is in de loop van de tijd sterk gewijzigd. Zo is het plan minder massief geworden en sluit het nu beter aan op de omgeving. Het bouwinitiatief is recent met de ontwikkelaar besproken, de conclusies daarvan zijn gedeeld met de omwonenden evenals de second opinion van het extern stedenbouwkundig bureau. De keuze voor dit bureau is in overleg met de buurt tot stand gekomen. Onze conclusie is dat het ontwerp en de woonfunctie passend zijn voor de omgeving, maar dat er nog niet aan alle ruimtelijke randvoorwaarden wordt voldaan. Deze conclusie is in grote lijn ook de bevinding van de second opinion. Zodra het plan door de ontwikkelaar is aangepast wordt er weer overlegd om dit te beoordelen." Op 12 februari is een informatieavond voor omwonenden gepland in het Nelson Mandela Centrum, aanvang 19.30 uur.

Goudse Post
Meer berichten