Geen extra Holocaust monument in Gouda

Door Marianka Peters

Stichting Tsedaka, verantwoordelijk voor het beheer van het Joods Metaheerhuis aan de Oosthaven en Stichting 4 en 5 mei Gouda zien niets in een tijdelijk monument ter herinnering aan de Holocaust. Het geld kan beter voor onderwijs over anti semitisme gebruikt worden.

"Overtrokken en zonde van het geld dat hiervoor besteed gaat worden," vinden beide organisaties. De organisaties reageren op een verzoek dat de gemeente Gouda ontving van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om in 2020 een tijdelijk Holocaustmonument te plaatsen in gemeenten met een Holocaustverleden. Gouda is daar één van. Voor iedere gemeente wordt een tijdelijk monument - kosten 2000 euro - ontwikkeld dat op een centrale plaats moet komen te staan. "Absoluut niet zinnig, omdat we in Gouda al heel veel hebben wat de herinnering aan de Holocaust betreft: Het Metaheerhuis, het Joodse Poortje, de plaquette op de voormalige synagoge op de Turfmarkt," stelt Ada Prins namens Stichting Tsedaka. "Bovendien lijkt het wel of er heden aan vermoorde Joden meer aandacht wordt besteed, dan aan de nu levende Joden en het anti-semitisme, dat nu in ons land en elders de kop weer op steekt. Laten we dat geld dus ook gebruiken aan onderwijs over het anti semitisme en de bedreiging die dit weer vormt.

Het Nationaal Comité organiseert met partners volgend jaar meerdere nationale momenten, zoals de Holocaust Memorial Day rond 27 januari, vrijheidmaaltijden en de viering van 75 jaar Verenigde Naties. Op 31 augutsu 2019 start de viering van 75 jaar vrijheid, omdat Zuid-Nederland al in 1944 werd bevrijd. Vanaf begin april tot en met 5 mei 2020 wordt de Maand van de vrijheid georganiseerd en op 15 augustus 2020 het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

Het verzoek voor een tijdelijk Holocaust monument staat los van de bijdrage die de gemeente Gouda gaat leveren aan een Nationaal Holocaust Namenmonument waarop alle 387 gesneuvelde Joodse inwoners van Gouda vermeld worden. Het Nederlands Auschwitz Comité heeft het initiatief genomen tot het realiseren van het Holocaust Namenmonument Nederland, waarop alle namen van de 102.000 Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vermeld staat, ook van de 220 Sinti- en Roma slachtoffers. In eerste instantie wilde het Gouds college hier niet aan meewerken omdat het college de namenlijst van Goudse slachtoffers in de vitrine van het stadhuis en de Stolpersteine, dat hetzelfde doel heeft, voldoende zou zijn. Nadat een motie van GemeenteBelangen Gouda unaniem werd aangenomen, ging het college alsnog overstag.

Goudse Post
Meer berichten