Leerlingen, leerkrachten en bestuur van Auris Taalplein zijn trots op het behaalde predicaat Excellente School. Foto: PR
Leerlingen, leerkrachten en bestuur van Auris Taalplein zijn trots op het behaalde predicaat Excellente School. Foto: PR (Foto: )

Predicaat Excellente School voor Auris Taalplein

Gouda - Auris Taalplein, een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, heeft maandag 21 januari het predicaat 'Excellente School' ontvangen.

Eerder dit schooljaar kreeg Auris Taalplein al een goede beoordeling van de onderwijsinspecteur. Om 9.00 uur zaten alle leerlingen en medewerkers van Auris Taalplein in het speellokaal, waar door één van de juryleden die de school heeft bezocht in september 2018, het predicaat Excellent werd uitgereikt. De jury constateerde tijdens het schoolbezoek dat het excellentieprofiel niet een los en op zichzelf staand thema betreft binnen Auris Taalplein. De doelen, aanpak en gehanteerde materialen en instrumenten maken integraal deel uit van het totale onderwijsaanbod, dat tegemoet komt aan de behoeften van de leerlingen op deze school voor speciaal onderwijs. De jury heeft de volgende omschrijving gegeven van de school: 'Auris Taalplein biedt een speciale combinatie van opbrengstgericht werken binnen een Vreedzame School'. De leerlingen en medewerkers, het management en bestuur van deze school zijn heel blij en trots met het behalen van het predicaat. Het is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van het onderwijs dat op Auris Taalplein wordt gegeven.

De Casimirschool in de Goudse binnenstad is voor de derde keer uitgeroepen tot Excellente School. Het centrale thema binnen de Casimirschool is 'zelfbewustzijn' dat weer past binnen het Daltononderwijs. Ook Het Segment mag zich weer een jaar Excellente School noemen.

Goudse Post
Meer berichten