Theo Krins (CU) overhandigt de Goudse Kanjeroorkonde aan Bep Rijsbergen. Foto: Marianka Peters
Theo Krins (CU) overhandigt de Goudse Kanjeroorkonde aan Bep Rijsbergen. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Goudse Kanjer voor Bep Rijsbergen

Door Marianka Peters

Gouda - Goudeerlijk, recht door zee en strijdvaardig, zo kan Bep Rijsbergen uit Korte Akkeren het best omschreven worden. Voor al haar verdiensten werd zij vrijdag in de bloemetjes gezet en kreeg zij de Goudse Kanjer-oorkonde.

Iedereen kent Bep en Bep kent iedereen in Korte Akkeren. Als wijkteamvoorzitter zet zij zich al jaren in voor een leefbare wijk. Of het nu om het 5 mei-festival gaat, de sinterklaasfeest voor kinderen uit de wijk wiens ouders het niet zo breed hebben of het behoud van het Sluiseiland, Bep zet zich er vol op in en laat niet los. "Daarnaast heb je ook een heel zwaar jaar achter de rug door het overlijden van je man, maar toch ga je door voor de belangen in de wijk." stelde fractievoorzitter Theo Krins van de Goudse ChristenUnie die de Goudse Kanjer-oorkonde uitreikte. Een paar jaren geleden is deze opsteker in het leven geroepen voor Gouwenaars die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk maken voor de stad.

De uitreiking vond plaats tijdens een belangrijke vergadering over de toekomst van de Jan Ligthartschool, waar heel veel activiteiten voor jong en oud plaatsvinden. De huur van de voormalige school is per 30 juni opgezegd en het wijkteam zoekt nu naar een alternatief. "We willen wel samenwerken met de Walvis, maar wij organiseren veel meer," stelt Bep. "Denk aan de taallessen, huiswerkbegeleiding en kinderactiviteiten, die passen niet in de Walvis." Het wijkteam heeft haar zinnen gezet op het Sluiseiland. Het Sluiseiland is omstreden, omdat dit In 2011 aan de bewoners van het Weidebloemkwartier en Korte Akkeren is beloofd in ruil voor de uitbreiding van de Julianasluizen. De gemeente heeft hiervoor destijds samen met de provincie een herinrichtingsplan voor een Sluiseiland gemaakt, bedoeld voor dagrecreatie met een club/buurthuis.

Maar het Goudse bedrijfsleven heeft het oog laten vallen op Sluiseiland voor een containeroverslag. Volgens ondernemers biedt het goederenvervoer over water kansen om de lokale wegen te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd, maar volgens het wijkteam Korte Akkeren dringt te tijd om een beslissing te nemen omdat de Jan Lighthartschool gesloopt gaat worden. "Er is ons een belofte gedaan, als we buurthuis Margriet opgeven voor herontwikkeling van de wijk en meewerken aan de uitbreiding Julianasluizen, zouden wij het Sluiseiland krijgen. En aan die belofte houden wij de gemeente en provincie." Binnenkort moet er meer duidelijkheid komen over de mogelijke vestiging van een containeroverslag aan het Sluiseiland.

Goudse Post
Meer berichten