Milo Schoenmaker benoemd tot ereburger van Gouda

Foto: Marianka Peters
Foto: Marianka Peters (Foto: )

Door Marianka Peters

Gouda - Bij zijn afscheid als burgemeester van Gouda, heeft Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda ontvangen. Hij ontving het ereburgerchap als dank voor zijn grote inzet voor de stad en haar inwoners.

Cadeaus en vooral veel lovende woorden vielen Schoenmaker ten deel in een speciale raadsvergadering. Zo spraken collega-burgemeester Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn) en Roel Cazemier (Krimpenerwaard) over de goede regionale samenwerking. Spies ging specifiek in op de nieuw job van Schoenmaker, die aan de slag gaat als bestuursvoorzitter bij het COA. "Het getuigt van lef om op een zeker moment je loopbaan een heel andere draai te geven. Je voorganger Gerard Bakker bij het COA stond bekend als een gevreesd persoon, want als hij belde ging het over opvang van vluchtelingen. Ik hoop dat wij je in de toekomst niet hoeven te zien als een gevreesd persoon," lachte zij.
Kinderburgemeester Tess Huijsmans mocht de burgervader ook toespreken. "Ik heb veel van u geleerd, dank dat ik uw collega mocht zijn," stelde zij. Wethouder Thierry van Vugt ging vooral in de rol van Schoenmaker als burgervader. "Het is voor niemand moeilijk om van Gouda te houden, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat Gouda van haar burgemeester houdt. Voor iedere Gouwenaar toonde u interesse en nam hij de tijd om zich te laten informeren over de bezigheden. Dat maakte u een geliefde burgemeester." De lofzang ging nog verder door bij monde van Theo Krins (CU) die namens de gemeenteraad sprak. "In iedere profielschets van een burgemeester staat dat hij een verbindend iemand moet zijn. Dat is jou in ieder geval bijzonder goed gelukt." Ook ging Krins in op het televisieprogramma Burgemeester Undercover, waaraan Schoenmaker heeft meegewerkt. "Niet iedereen kon deze keuze waarderen, maar het is je gelukt om opnieuw de aandacht te vestigen op Gouda."

In zijn slotwoord zei Schoenmaker 'overdonderd' te zijn. "Ik ben erg verguld met het ereburgerschap van Gouda. Het is nog steeds onwerkelijk te beseffen dat ik daadwerkelijk ga vertrekken. Ik weet nog hoe blij ik was toen ik mocht beginnen en ik had me voorgenomen om een burgemeester te zijn voor alle Gouwenaars en ik hoop dat dat mij is gelukt, Mijn ervaringen in Gouda had ik voor geen goud willen missen."

Komende week leest u een persoonlijk interview met Milo Schoenmaker in de Goudse Post, waarin hij terugblikt op de afgelopen zes jaar.

Goudse Post
Meer berichten