Foto:

Goudse pareltjes in de Chocoladefabriek

Door Marianka Peters

Gouda - Jaarlijks wordt op de eerste maandag na Driekoningen de Koppermaandag gehouden. Koppermaandag stamt uit de 15e eeuw en was een belangrijke dag binnen de drukkerswereld, De gezellen van de drukkers drukten als proeve van vakbekwaamheid een speciale prent met een heilwens erop, de Koppermaandagprent. De Drukkerswerkplaats heeft deze eeuwenoude traditie nieuw leven ingeblazen. Afgelopen maandagavond viel Koppermaandag samen met de opening van de tentoonstelling Mooi Marginaal, een presentatie van 53 geselecteerde Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven. Marginale uitgaven onderscheiden zich van meer gangbaar drukwerk door hun eigenzinnigheid. De oplages zijn meestal bescheiden en de productie ervan is vaak intensief door het vele handwerk dat eraan te pas komt. De Drukkerswerkplaats is er terecht trots op dat twee pareltjes van Goudse bodem door een deskundige jury werden geselecteerd voor de expositie. Het bijzondere boekje Labyrint, met gedichten van de voormalige Goudse stadsdichter Klara Smeets werd door de jury geprezen als een spannende goocheldoos vol prachtige gedichten. Ook de bundel De Steken van Sasja Janssen kon rekenen op de goedkeuring van de jury. Met name de illustratie, gemaakt door Yuriko Miyoshi geeft de uitgave cachet.

Goudse Post
Meer berichten