Foto:

FF Tussendoor - Roze kater

Hebben we zaterdag het Roze Jaar Gouda feestelijk afgesloten, zondag helaas een interessante lezing over religieuze tolerantie van Paul Abels gemist, word je de volgende ochtend wakker met een roze kater door de Nashville-verklaring. Tot nu toe is het vodje door 250 protestantse predikanten, voorgangers en zelfs politici ondertekend. Opvallend detail is dat alleen mannen hebben getekend. Weer een bewijs dat vrouwen veel ruimdenkender zijn dat het kortzichtige denkniveau van deze 'heren'.

Ik proef de gruwel en voel de rode vlekken in mijn nek opkomen bij het lezen van de tekst. Iedereen mag er een eigen mening over hebben, dus ik ook. Ik vind het ronduit wanstaltig als je je zo afkeert tegen homoseksualiteit en transgenders. En dan met droge ogen durven te beweren dat homoseksualiteit te genezen is, is natuurlijk ook een lachertje.

Een islamitische haatprediker wordt voor dergelijke teksten opgepakt, maar nu zitten ze ook binnen onze eigen gelederen. Zelfs in ons parlement, die nota bene de eed, die ze hebben afgelegd op onze grondwet, met voeten treden. Maar niemand die zich hier druk over schijnt te maken. Je moet er eigenlijk geen aandacht aan besteden, dan waait het wel over, wordt er gezegd. En daarmee ligt het gevaar op de loer dat we onverschillig worden en de polarisatie de overhand krijgt.


Laat iedereen in zijn waarde en zijn of haar eigen leven leiden! Ook al wijkt dit af van jouw levenstijl. Hoe was het ook al weer? Heb uw naasten lief, gelijk uzelf! Eerlijkheid en respect, ook voor andersdenkenden, vind ik veel belangrijker, maar daar lees je niets over in het stuk. Maar genoeg nu, ik heb er alweer teveel woorden aan vuil gemaakt.

Marianka Peters

Goudse Post
Meer berichten