Kunstwerk Anne Frankschool terug in Oosterwei

Door Marianka Peters

Gouda - Op het laatste moment is met de eigenaren en huurders van de Rijkestraat overeenstemming bereikt over de aankoop van hun panden. Daardoor kan de lopende onteigeningsprocedure worden stopgezet. Het kunstwerk van de voormalige Anne Frankschool komt terug in de nieuwbouw.

De woningen en winkels worden door de gemeente direct doorgeleverd aan Woonpartners Midden Holland, die dit gebied, tegelijkertijd met de Anne Franklocatie gaat herontwikkelen. Tussen de Rijkestraat en de Kortestraat komt een complex met in totaal 20 appartementen in de sociale huursector. Omdat er grote vraag is naar sociale huurwoningen kan het aantal mogelijk nog iets worden aangepast, maar daarvoor is eerst een gedegen onderzoek nodig. Op de plek van de voormalige Anne Frankschool komen twintig koopwoningen. René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners is blij met het resultaat. "Ik ben blij dat de onteigening niet doorgezet hoefde te worden gezet. Vanaf 2 januari hebben wij zeggenschap over het hele gebied, de bakker verhuist eind januari naar de Sportlaan en de laatste bewoners vertrekken medio volgend jaar. Ondertussen bereiden we alles voor, zodat de sloop direct na de zomervakantie kan beginnen. Als alles meezit worden de nieuwe woningen in 2022 opgeleverd."

Woonpartners lost overigens ook een andere belofte in. Het keramieke reliëf, gemaakt door kunstenaar Cor Dam, dat ooit aan de gevel van de Anne Frankschool prijkte, komt terug in de gevel van het appartementencomplex. Zo zorgvuldig met dit kunstwerk is omgegaan tijdens de sloop en daaropvolgende opslag, zo snel dreigde het reliëf inzet te worden van een juridisch geschil. "Het kunstwerk lag keurig opgeslagen bij een aannemer," vertelt Paula Sanger, projectontwikkelaar bij Woonpartners. "In maart ging de aannemer echter failliet. Daarop heb ik er alles aan gedaan om het kunstwerk uit handen van de curator te krijgen en dat is gelukt. Het behoud van het kunstwerk is tenslotte een harde belofte geweest aan de wijk."

Voor de feestdagen wordt het hele gebied afgezet. De Rijkestraat wordt dan defintief afgesloten. De politie heeft toegezegd gedurende de feestdagen en oud en nieuw extra te surveilleren.

Goudse Post
Meer berichten