Foto:

Buurt tegen plannen Julianastaete

Door Marianka Peters

Gouda - In totaal 60 woningen voor uitstromers en begeleid zelfstandig wonenden van Kwintes, Leger des Heils en Gemiva in voormalig zorgcentrum Julianastaete kan op weinig steun van de omwonenden rekenen. Zij vinden de groep die hier komt te wonen, te groot en vrezen ernstige overlast. Inmiddels hebben omwonenden bezwaar gemaakt tegen de wijziging bestemmingsplan dat de herontwikkeling mogelijk maakt.

"Laat ik vooropstellen dat ons hart open staat voor mensen die tot deze doelgroep behoren," stelt Rinus van Buren, voorzitter van de VVE de Weije. "Iedereen gunnen we een eigen woning en er is niets mis met mixed wonen, maar dan moet het wel goed in verhouding staan. Dit aantal is te massaal zo dicht bij kwetsbare ouderen." Wat Rinus betreft zou spreiding over de wijk een betere optie zijn.
De omwonenden waren blij dat er na sluiting van het zorgcentrum Julianastaete van Zorgpartners en het antikraakproject van Camelot, eindelijk duidelijkheid zou komen over de herontwikkeling. "Op 9 oktober zijn de omwonenden uitgenodigd door Lammers Real Estate, die het pand heeft gekocht van Zorgpartners," vertelt van Buren. "Maar vreemd genoeg waren wij als buren niet uitgenodigd, terwijl wij 34 appartementeigenaren vertegenwoordigen. We zijn er dus gewoon binnengestapt." Wat Van Buren aantrof, getuigt volgens hem van groot amateurisme. "Er waren zo'n 80 ouderen aanwezig en er stond geen enkele stoel in de Panoramazaal, dus ouderen met een rollator hingen maar wat in de vensterbanken," stelt van Buren. "Er werd geen enkele uitleg gegeven, maar verwezen naar een kraam met folders. Als je een dergelijke bijeenkomst zo aanvliegt, schiet je je doel voorbij en neem je de omwonenden niet serieus, vind ik. De ouderen maken zich nu nog grotere zorgen omdat ze niet gehoord worden."
De VVE de Weije met 34 woningen, is voornemens bezwaar aan te tekenen tegen de wijziging bestemmingsplan die is ingediend. "Het hele plan is ons te vaag. Waarom is een tijdelijke wijziging van het bestemmingsplan nodig als er permanent gewoond gaat worden? Wij hebben het volste vertrouwen in een organisatie als Gemiva, maar de doelgroepen van Kwintes en Leger des Heils zijn toch heel anders. Bovendien hebben we de laatste jaren al genoeg overlast gehad van de tijdelijke huurders." Van Buren wijst op heroïnespuiten en gasampullen die regelmatig over het terrein verspreid lagen en de overlast ten tijde van het antikraakproject. "Er stond ook een oude caravan, waarin werd gewoond. Gelukkig is het nu rustig, maar wij vrezen voor overlast, vandalisme en onze veiligheid. Nogmaals, ons hart staat open voor deze jongeren, maar je moet ze niet allemaal bij elkaar stoppen, dat is veel te veel, vooral in de directe omgeving van kwetsbare ouderen."

Omdat de gemeente Gouda het bezwaarschrift nog niet heeft ontvangen, was het niet mogelijk nu al een inhoudelijke reactie te krijgen.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden