Vuurwerkvrije zone rond Ruiterclub en Dierenasiel

Gouda - Op 31 december van 18.00 tot 1 januari 2.00 uur zal in een straal van 250 meter rondom Dierenopvangcentrum Gouda en Ruiterclub Bloemendaal een vuurwerkvrije zone worden ingesteld.

Deze vuurwerkvrije zone wordt dit jaar ingesteld bij wijze van proef. In beginsel had de Kinderboerderij de Goudse Hofsteden ook een vuurwerkvrije zone aangevraagd, maar zag daar vanaf, omdat er doorgaans weinig overlast is tijdens oud en nieuw. Er is gekozen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving. In Den Haag zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Uit de draagvlakpeiling in de buurt is gebleken dat een ruime meerderheid voorstander is van een vuurwerkvrije zone. 91 procent van de bewoners in het gebied, die de enquête hebben ingevuld, is voor een vuurwerkvrije zone. Bewoners ontvangen posters, die ze voor hun raam kunnen hangen en het gebied zal worden gemarkeerd met borden. Begin volgend jaar wordt de proef geëvalueerd. Deze vuurwerkvrije zone is de eerste stap om bij wijze van proef ervaring op te doen met het fenomeen vuurwerkvrije zones. Naar aanleiding van de evaluatie van deze proef en uitkomsten van de lopende onderzoeken (Stadspeiling 2018 en een onderzoek onder jongeren) in de stad, zal er in 2019 nader met de gemeenteraad worden gesproken over de lijn ten aanzien van vuurwerkvrije zones.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden