Onjuiste berichtgeving rond schade Gouwekerk

Door Marianka Peters

Gouda - 'Schade aan de Gouwekerk door ijsbaan' kopte een persbureau vanmorgen. Het bericht werd direct overgenomen door de lokale internetsite Gouds Dagblad. Bij navraag blijkt de berichtgeving feitelijk onjuist te zijn, waardoor het vertekende beeld is geschetst dat de tijdelijke ijsbaan in de Gouwekerk voor scheuren en verzakkingen heeft gezorgd.

Namens de eigenaar van de Gouwekerk, betreurt Martin Rietveld van White House Development dat de berichtgeving niet is gecheckt en daardoor een eigen leven is gaan leiden. "Reeds begin juni 2018 bij de aankoop van de Gouwekerk was de scheurvorming en de verzakking van de vloer bekend en geconstateerd bij de 0-meting door de constructeur," stelt Rietveld. "Om die reden is er al bij eerdere evenementen in de kerk duidelijk tape aangebracht op de betreffende vloertegels, zodat bezoekers daar niet over konden struikelen. Dat er verzakkingen met bijbehorende scheurvorming zijn ontstaan door de ijsbaan is feitelijk onjuiste informatie. De eigenaar zal in de toekomstige restauratiewerkzaamheden de vloer in ere gaan herstellen."

Het huidige kerkgebouw is begin 20ste eeuw geopend en recentelijk gerestaureerd. Alle kolommen en buitenmuren zijn gefundeerd op houten palen, gecombineerd met gemetselde funderingen. De huidige staat van het metselwerk in de buitenmuren, kolommen en torens is zeer goed. Een globale visuele inspectie laat geen zettingen of onverklaarbare scheurvorming zien.

Halverwege de jaren zeventig is de kerk voorzien van vloerverwarming. Om dit mogelijk te maken heeft men een betonvloer gestort waarop isolatie is aangebracht met een druklaag met vloerverwarming. Deze vloer is voorzien van natuurstenen tegels. Deze vloer is destijds op de ondergrond aangebracht, door de jaren heen verzakt en vertoonde bij aankoop van de kerk al zetting. Rondom 'vaste' punten ter plaatse van kolommen en wanden blijft de vloer 'hangen' waardoor sommige tegels losliggen.

Goudse Post
Meer berichten