De dakpannen zijn inmiddels allemaal verwijderd van de Turfmarktkerk. Foto: PR
De dakpannen zijn inmiddels allemaal verwijderd van de Turfmarktkerk. Foto: PR (Foto: )

Rechter legt sloop Turfmarktkerk stil

Door Marianka Peters

Gouda - De sloop van de Turfmarktkerk is door de voorzieningenrechter per direct stilgelegd. De rechter heeft ernstig twijfel of de kosten van de sloop wel marktconform zijn. Ook staat niet onomstotelijk vast dat er acuut instortingsgevaar dreigt. Op 13 december dient de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Op 24 oktober heeft het college van BenW besloten om bestuursdwang toe te passen en de regie over het slooptraject over te nemen van eigenaar Khalid Boutachekourt Holding. Volgens de ODMH zou uit een analyse zijn gebleken dat de constructieve staat van de kerk substantieel verslechterd was, waardoor de kerk op instorten stond. Hierdoor moesten omwonenden hun woning uit en nam de gemeente het sloopproces over. Naar nu blijkt zijn door de ODMH de rapporten van ruim een jaar geleden beschikbaar gesteld aan de onderzoeker (Peters & Van Leeuwen=red) in plaats van de recente metingen, toen de kerk al van binnen was gestut. "Uit de beschikbare stukken staat niet onomstotelijk vast dat op dit moment nog steeds sprake is van een acuut concreet instortingsgevaar dat de sloop rechtvaardigt," oordeelde de rechter.

Daarnaast roept het verschil in sloopkosten de nodige vragen op. "Er is een dermate groot verschil aanwezig, dat dit de vraag oproept of de aan de bestuursdwang verbonden kosten marktconform zijn," aldus de rechter. Naar schatting bedraagt het bedrag dat het ODMH in rekening brengt voor de sloop, een exhorbitant hoger bedrag zijn dan hetgeen andere erkende sloopbedrijven hebben geoffreerd. Het zou kunnen betekenen dat de sloopkosten zomaar richting een miljoen euro zouden kunnen gaan.

Directeur van de holding, Khalid Boutchekourt is blij met de uitspraak, die er nu ligt. "Ik wil de regie terug, die mij door de bestuursdwang is ontnomen. Verder spelen er nog meer inhoudelijke zaken, die allemaal op 13 december ter tafel komen," stelt hij. "Deze zaak heeft overigens niets met de verdere planvorming te maken. Het gaat om waarheidsvinding en of er bestuurlijk juist is gehandeld." Een poging van de advokaat van de gemeente, om het stilleggen van de sloop op te heffen, mislukte. Sterker nog, als de gemeente geen gevolg geeft aan de uitspraak, riskeert zij een dwangsom van 10.000 euro per dag, te betalen aan de eigenaar.

Goudse Post
Meer berichten