twee boomspiegels in het oude gedeelte van het VB IJzendoornpark
twee boomspiegels in het oude gedeelte van het VB IJzendoornpark (Foto: archief wijkkrant Nieuwe Park, met toestemming )

Ingezonden: Van Bergen IJzendoornpark

Ingezonden brief

Iedere Gouwenaar weet het: het Van Bergen IJzendoornpark is een sieraad van onze stad. Wat niet iedere Gouwenaar weet, is dat de gemeente al jaren en jaren ernstig aan het bezuinigen is op dit park. De perken met eenjarige plantjes zijn verdwenen, de eilanden in het “oude gedeelte” worden aan hun lot overgelaten, het onderhoud van het park is ondergebracht bij de goedkoopste partij (de gemeente zelf) en bij de laatste ophoging van het park begin 2015, zijn ook de boomspiegels wegbezuinigd. Daarmee verdwenen de laatste bloeiende plantjes in het oude gedeelte van het park.

Groot was de verwondering van de Groencommissie (van het wijkteam Nieuwe Park) dan ook, toen er in oktober een mail verscheen van de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland). In het kader van de “Boomfeestdag” op 23 november, zouden 80 schoolkinderen maar liefst 20 bomen in het park gaan planten en ook de boomspiegels aan de rijweg door het park zouden zij in ere herstellen. Klein puntje nog: het onderhoud moesten de bewoners zelf maar doen, dat kon de gemeente er niet bij hebben. Trudie Galama, lid van de Groencommissie, toog aan het werk en de aanwonenden melden zich massaal aan als vrijwilliger om een boomspiegel te adopteren. Die zaak is geregeld, zou je zeggen.

Maar nee; begin november kwam er weer digitale post. Dit keer van de gemeente zelf. Die boomspiegels, dat was achteraf bezien toch niet zo'n goed idee. Boomspiegels zijn maar lastig als je gras moet maaien, want “zo gaat dat met die grotere machines van tegenwoordig”. Daarnaast, zo meldde de gemeente nu ineens “zijn we sowieso geen voorstander van boomspiegels bij bomen in het park”. En o ja, “Sorry voor Trudie”, die dus per mail de ondankbare taak toegeschoven kreeg om de buurtbewoners op de hoogte te brengen.

Nog afgezien van het feit dat je als gemeente niet op zo'n manier omgaat met je inwoners, deugt de argumentatie niet. Dat de gemeente het maaien als het grote obstakel ziet, is uiterst merkwaardig. In het nieuwe gedeelte van het park heeft die “grotere machine” namelijk geen enkel probleem met de bloemperken die daar nog wel zijn. En het argument van “sowieso geen voorstander zijn”, wordt niet eens onderbouwd. Maar gemeente toch: boomspiegels zijn goed voor bomen, vraag het elke willekeurige hovenier. Gras en onkruid nemen voedingsstoffen, water en lucht weg van de bomen. Met boomspiegels wordt de grond luchtiger, je kunt makkelijker bemesten en er is in ieder geval geen schade aan de bomen zelf door die “grotere” maaimachine. De bomen in het park kunnen een extraatje best gebruiken, ze hebben het toch al niet gemakkelijk met al die nattigheid.

De conclusie kan kort zijn: de boomspiegels moeten er gewoon komen. Ze zijn er in het verleden geweest, tot groot genoegen van iedereen die er langs kwam en vast ook tot vreugde van de bomen die er baat bij hadden. Je kunt niet zomaar een toezegging doen en die op deze beschamende manier met een “sorry” weer intrekken. En dat allemaal ook nog ter gelegenheid van een Boomfeestdag. Er is dus helaas weinig reden tot feestvreugde voor de bomen in ons fraaie Van Bergen IJzendoornpark.

Marijke van Ittersum

(bewoner van de wijk Nieuwe Park, auteur van het boekje “Van Bergen IJzendoornpark”)

Meer berichten