Ouwe Gouwe maakt Noordstaet compleet

De voormalige Prins Willem Alexanderkazerne (PWA) wordt verkocht. Medio volgend jaar gaat het Rijksvastgoedbedrijf het volledige terrein met gebouwen aan de Groen van Prinsterersingel via openbare inschrijving van de hand doen. Door middel van een participatieproces worden omwonenden nauw betrokken bij de herbestemming. Afgelopen donderdag vond daartoe de eerste informatieavond plaats.

Door Marianka Peters

Gouda - Op dit moment is de bestemming van de kazerne 'maatschappelijk'. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) geeft aan de nieuwe bestemming de voorkeur aan 'woningbouw' met enkele kleinschalige voorzieningen. "Een gebedshuis of asielzoekerscentrum valt daar dus niet onder," stelde het RVB eerder. "We kunnen niet alles tot in detail vastleggen, maar wel de belangrijkste wensen vanuit de buurt inventariseren. Die leggen we vast in een Participatierapport, dat we aan de gemeente Gouda aanbieden. De gemeente is vervolgens aan zet qua besluitvorming." Hoewel de kazerne nog tot medio 2020 is verhuurd aan CSG De Goudse Waarden, wil het RVB wel haast maken met de verkoop. Medio januari moet het Participatierapport klaar zijn, waarna de openbare inschrijving van start kan gaan. Het RVB streeft ernaar het complex in het voorjaar 2019 te hebben verkocht.


Afgelopen januari presenteerden Groenstaet Ontwikkeling Gouda, architectenbureau StudioDAT en Bewonersplatform Gouda Noord een aantal schetsontwerpen voor de herontwikkeling van het kazerneterrein van 17.000 m2. Het zou daarbij gaan om de bouw van 150-200 woningen, duurzaam en omringd door heel veel groen. Deze plannen konden op brede steun in de buurt rekenen. Ook bij het RVB zijn deze plannen bekend. "Maar we kunnen niemand een voorkeursbehandeling geven. Wettelijk zijn wij verplicht om de verkoop via openbare inschrijving te regelen, zodat iedere ontwikkelaar de kans krijgt om in te schrijven," stelde Patrick van Riel van het RVB. "Dit betekent dat het plan Groenstaet Ontwikkeling Gouda ook meegaat in de openbare inschrijving."
Inmiddels zijn de plannen voor Noordstaet, zoals het kazernecomplex wordt genoemd, aangepast. In het nieuwe plan wordt een ontwikkeling voorgesteld van ca. 230 woningen, bestaande uit overwegend 50+ appartementen. Onderverdeeld in circa 150 woningen, in de middenhuur en koopsector, 40 woningen met een "sociaal" karakter, en circa 40 woningen in het duurdere huur- en koopsegment. De bebouwing zal worden uitgevoerd met wisselende hoogte accenten tot maximaal 7 verdiepingen hoog op een basement van 3 of 4 lagen die aansluiten op de omliggende schaal. Noordstaet zal met zijn voorzieningen, groene binnenpleinen en daktuinen, de wijk versterken.

De ontwikkelaar heeft inmiddels een bod gedaan op het naastgelegen pand van Ouwe Gouwe, dat als Park Noordstaet wordt geïntegreerd in de hele herontwikkeling. Moestuinen, volkstuinen en straatmeubilair zullen een integraal onderdeel van het ontwerp zijn. De bestaande beplanting, bomen en struiken, zullen indien mogelijk gerespecteerd worden en waar noodzakelijk op het terrein worden verplant en verplaatst.

Lees het volledige artikel in de Goudse Post van 14 november 2018.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden