Droge voeten in de Goudse binnenstad


Droge voeten in de Goudse binnenstad

Een regenton in iedere binnenstadstuin en het opengraven van het Nonnenwater. Het zijn maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat bewoners binnen de singels in de toekomst droge voeten houden.

Door Marianka Peters

Gouda - Het risico dat een deel van de Goudse binnenstad onder water komt te staan wordt niet alleen veroorzaakt door de zakkende bodem. Het is de combinatie met hevige regenval als gevolg van de klimaatverandering. "De laatste jaren zie je veel overstromingen bij extreme regenval in landen om ons heen. Dat kan ons dus ook overkomen," vertelt Hans Suijs van het Gouds Watergilde. Volgens het KMNI komt 60 mm regenval per uur eens in de tien jaar voor op iedere plek in ons land. De laatste jaren is het echter op een aantal plekken al vier keer voorgekomen. "Bij 60 mm regen binnen een uur wordt het in de Goudse binnenstad al heel kritiek, met name aan de Zeugstraat en Turfmarkt. Hevige regenbuien kunnen de gemalen bij Hanepraij en Mallegatsluis niet aan, omdat de maalcapaciteit onvoldoende is.We hebben nu nog het geluk dat ons rioolstelsel zo lek als een mandje is, waardoor veel water de grond insijpelt, maar als het riool over een paar jaar volledig vernieuwd is, hebben we écht een probleem in de binnenstad."

Geldgebrek

Het Gouds Watergilde deed in 2005 ook al eens onderzoek naar de mogelijke wateroverlast door de klimaatverandering, maar vanwege geldgebrek bleven maatregelen vanuit de gemeente uit ,Doordat het probleem van de slappe bodem nog altijd speelt, is het onderzoek een jaar geleden weer hervat. Suijs maakte een simulatiemodel, waarmee zeer nauwkeurig kan worden doorberekend wat er gebeurt bij kleine-, grote- en clusterregenbuien. Vervolgens is het model voorgelegd aan het kritische oog van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na een aantal aanpassingen is het rapport vanmorgen overhandigd aan de gemeente en Rijnland. Uit vergelijkingsberekeningen uit de tijd dat de grachten nog niet waren gedempt, blijkt dat hevige regenbuien geen enkel probleem opleveren voor de waterberging. "De mensen waren vroeger slimmer dan je zou denken. Maar dankzij deze conclusie is het wel duidelijk geworden dat je met een paar simpele maatregelen het gevaar kunt afwenden." Eén van de maatregelen is het opengraven van het Nonnenwater met een pijpleiding onder de Verlorenkost door, zodat het overtollige water kan worden afgevoerd in de Turfsingel. Naast maatregelen van het waterschap en gemeente kunnen binnenstadbewoners ook hun steentje bijdragen. "In iedere binnenstadstuin een regenton," aldus Suijs. "Belangrijk is dat we de problemen met de slappe bodem en wateroverlast niet los van elkaar gaan oplossen. Een integrale aanpak kan ook voordeliger zijn."

Gracht aan Nonnenwater

Het is niet de eerste keer dat wordt gesproken over het opengraven van het Nonnenwater. In 2001 was het een absolute wens van het college van BenW en Platform Binnenstad dat de gracht aan het Nonnenwater weer open moest. Het plan om het Nonnenwater weer open te graven, kent een lange historie en maakt deel uit van het stedenbouwkundig masterplan Mierennest, dat is vastgesteld in 2001. Hiervoor is toen een bedrag van 1,62 miljoen gereserveerd. Dit besluit was gebaseerd op een onderzoek uit 2003, dat aangaf dat het opengraven 3,2 miljoen euro zou kosten. Verder onderzoek in juni 2006 gaf echter hogere bedragen aan, waardoor een fors tekort is ontstaan. Wegens geldgebrek belandde het plan in de ijskast. Gezamenlijk bleef de ambitie om de grachten in de toekomst open te graven behouden. In geval van groot onderhoud werd op voorhand besloten de kabels en leidingen onder de grond, te verleggen buiten het gebied.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties