Huibert van Rossum (CDA) en Mohammed Mohandis (PvdA) in Gouda Oost, waar gebiedsontwikkeling met succes wordt toegepast. Op de achtergrond oud- en nieuwbouw. Foto: Marianka Peters
Huibert van Rossum (CDA) en Mohammed Mohandis (PvdA) in Gouda Oost, waar gebiedsontwikkeling met succes wordt toegepast. Op de achtergrond oud- en nieuwbouw. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Wijkontwikkeling doorpakken, maar dan op buurtniveau

Door Marianka Peters


Gouda - In delen van Achterwillens, Plaswijck, Gouda-Noord en Goverwelle staat de veiligheid en leefbaarheid onder druk. Om escalatie te voorkomen willen PvdA en CDA dat de gebiedsontwikkeling in deze wijken snel wordt aangepakt, maar dan op buurtniveau. Vanavond dienen zij hiertoe een voorstel in en hopen op raadsbrede steun.

Volgens de fractievoorzitters Huibert van Rossum (CDA) en Mohammed Mohandis (PvdA) is Gouda Oost een schoolvoorbeeld hoe een wijk door nieuwbouw en een andere inrichting van de buurt een opwaardering kan krijgen. "Wij willen dat de woonambities en de bouwopgave wordt verbonden aan gebiedsgerichte ontwikkeling waar bouwen en leefbaarheid hand in hand gaan," licht Mohandis toe. "Er zijn verschillende buurten in Gouda die het meest urgent zijn en snel aangepakt moeten worden." Wijkontwikkeling met kwalitatieve woningbouw en wijkvoorzieningen staat weliswaar als ambitie in het coalitie-akkoord, maar dat is een langdurig traject met uitgebreide masterplannen, analyses en rapporten. Volgens de partijen kan dit veel sneller en efficiënter, wanneer de aanpak kleinschalig op buurtniveau is gericht. "De Krugerlaan en F.W.Reitzstraat liggen beiden in Kort Haarlem, maar dat betekent niet dat de problemen dezelfde zijn, waardoor de hele wijk op de schop moet. Vaak gaat het in een wijk maar om een paar straten, dus maak het niet te groot, maar vooral praktisch."

Volgens Van Rossum is het nu de tijd om door te pakken. "De markt gaat goed, iedereen is met plannen bezig en er zijn investeerders. Laten we daarvan gebruik maken om gebieden in Gouda, die een vernieuwende aanpak nodig hebben, te realiseren."

PvdA en CDA vinden de kwaliteit van de leefomgeving van wezenlijk belang voor alle Gouwenaars. "We hebben inmiddels een bewezen geslaagde aanpak in Gouda-Oost en Korte Akkeren. Maar we zien dat andere delen van Gouda met dezelfde problemen te maken krijgen. Wacht niet tot het daar escaleert wat een miljoenenaanpak kost, maar pak de knelpunten aan. Investeer in buurten, maak een actieplan dat behapbaar en concreet is en waarmee je snel kunt beginnen," aldus Van Rossum.

Tijdens de raadsvergadering vanavond, dienen PvdA en CDA een voorstel in om gebiedsontwikkelingen niet op wijkniveau, maar kleinschaliger op buurtniveau aan te pakken, zodat hiermee sneller kan worden begonnen.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden