De Turfmarktkerk staat nagenoeg in de achtertuin van bewoners an het Clarissenhof. Wegens instortingsgevaar moeten wij voorlopig hun huis verlaten. Foto: Marianka Peters
De Turfmarktkerk staat nagenoeg in de achtertuin van bewoners an het Clarissenhof. Wegens instortingsgevaar moeten wij voorlopig hun huis verlaten. Foto: Marianka Peters

Huis uit wegens instortingsgevaar kerk

Door Marianka Peters

Gouda - Bewoners van zes woningen achter de Turfmarktkerk hebben hun woning gisteren moeten verlaten wegens acuut instortingsgevaar van de kerk. De kerk is in een slechtere staat dan verwacht en wordt voor 1 december gesloopt.

Eerder al maakte de gemeente bekend dat zij in het kader van bestuursdwang de stutwerkzaamheden zou overnemen van de eigenaar Khalid Boutachecourt. Uit een nieuwe analyse blijkt dat de constructieve staat van de kerk substantieel verslechterd is ten opzichte van de situatie die eerder aanleiding was voor het opleggen van termijnen voor stutten en sloop aan de eigenaar. Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt het proces van stutten en sloop versneld. De gemeente heeft besloten nu ook de verantwoordelijkheid voor het slooptraject volledig over te nemen van de eigenaar.

Omwonenden van de Turfmarktkerk zijn vrijdag geïnformeerd over de actuele situatie. Voor de zes woningen aan de achterzijde van de Turfmarktkerk, waarvan vijf aan de Clarissenhof, waar het hoogste risicoprofiel van toepassing is, geldt inmiddels het dringende advies om de woning tot nader order te verlaten en zo min mogelijk te betreden. De gemeente heeft de betreffende bewoners hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Inschatting is dat de periode totdat de kerk voldoende gestabiliseerd is, twee weken gaat duren. De instabiele situatie van de kerk kan risico's met zich meebrengen voor de veiligheid van personen en gebouwen in de directe omgeving. De gemeente hanteert hiertoe een risicozonering, die afhankelijk is van de feitelijke afstand tot de kerk, de bouwkundige staat van de diverse gevels van de kerk en de weersomstandigheden. De gemeente houdt de situatie continu in de gaten.

Het perceel van de Turfmarktkerk is uiteraard niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Het nabij de kerk gelegen speeltuintje zal eveneens worden afgezet om de veiligheid te waarborgen. Sinds heden middag mag zwaar verkeer de Turfmarkt niet meer op.

Inmiddels is door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) een gerenommeerd aannemer aangezocht voor het resterende stutwerk en de sloop. Doel is, conform ook de eerder opgelegde termijn, om de kerk uiterlijk 1 december gesloopt te hebben. De aannemer treft inmiddels voorbereidingen voor de sloop en het nog resterende stutwerk.
 

Marianka Peters
Meer berichten