Wethouder Hilde Niezen (r) geeft tekst en uitleg aan Renske Kleintjes over het onstane misverstand. Foto: Marianka Peters
Wethouder Hilde Niezen (r) geeft tekst en uitleg aan Renske Kleintjes over het onstane misverstand. Foto: Marianka Peters

Opdoeken speeltuintje berust op misverstand

Door Marianka Peters

Gouda - De mogelijke sluiting van het speeltuintje aan de Cornelis Ketelstraat is totaal niet aan de orde en berust op een groot misverstand. Bewoners zijn donderdagmiddag direct hierover geïnformeerd door wethouder Hilde Niezen.

Vanmorgen kopte AD Gouda met het nieuws dat het speeltuintje in het midden van de straat in de Kadebuurt op last van een dwangsom moeten verdwijnen omdat de glijbaan, zandbak, wipkip en speelhuisje op gemeentegrond staan. Een buurtbewoner kreeg van Bob Koehorst, gebiedsopzichter spelen binnen de gemeente, een dwingende brief met financiële sancties overhandigd. "Alles berust op een groot misverstand," stelt Koehorst. "Er is nooit gezegd dat alles weg moet. Ik heb met één bewoner gesproken over de aansprakelijkheid. Het gaat daarbij alleen om de plastic glijbaan en de kunststof wipkip. Dit speelgoed voldoet niet aan de eisen waar speeltoestellen aan moeten voldoen en staat binnen het openbaar gebied. Als er 's avonds iemand over struikelt of er een kind vanaf valt, is de gemeente daarom volledig aansprakelijk. Ik heb alleen aangegeven dat dit speelgoed 's avonds naar binnen gehaald moet worden, om risico's te voorkomen."

De brief die de bewoner heeft ontvangen was volgens Koehorst helemaal niet aan de bewoners gericht, maar een voorbeeldbrief waarin verwezen wordt naar de website van NVWA, inzake veiligheidseisen speeltoestellen. "De bewoner gaf aan dat wanneer volgend jaar de straat is opgehoogd, de bewoners graag een vast speeltoestel willen hebben. Daarop heb ik ter informatie de brief gegeven, zonder datum en zonder adressering. Deze brief is een eigen leven gaan leiden en dat was niet de bedoeling."

Wethouder Hilde Niezen werd vanmorgen onaangenaam verrast door het artikel en haastte zich met een paar pakjes siroopwafels naar de Cornelis Ketelstraat om tekst en uitleg te geven. "Heel vervelend wat er is gebeurd," zegt zij. "We juichen het juist toe als bewoners iets leuks doen in hun buurt. Het gaat ons puur om de aansprakelijkheid als er ongelukken gebeuren."

Buurtbewoonster Renske Kleintjes is opgelucht dat de kwestie uit de wereld is. "We konden het ons ook al niet voorstellen dat na acht jaar de boel ineens helemaal weg moest. Ik begrijp dat het om de aansprakelijkheid gaat en de glijbaan en wipkip 's avonds binnen halen is geen probleem. Wel willen we graag volgend jaar met de gemeente in overleg voor een vast speeltoestel als de straat is opgehoogd." Niezen kon hierop nog geen harde toezegging doen, maar gaf aan dat dit zeker tot de mogelijkheden behoort. "Maar dan moet het wel een gecertificeerd speeltoestel zijn, dat aan alle eisen voldoet."

De plastic glijbaan en wipkip vallen volgens Koehorst onder speelgoed en niet onder speeltoestellen. "Er zijn in heel Gouda vier locaties waar dergelijk speelgoed staan. Wij hebben een controlerende taak omdat het binnen het openbaar gebied staat en wijzen de bewoners erop, dat in het kader van de veiligheid het speelgoed 's avonds naar binnen moet, niets meer en niets minder."

Marianka Peters
Meer berichten