Turfmarktlocatie op slot voor herontwikkeling

Door Marianka Peters

Gouda - De gemeenteraad heeft in een besloten vergadering een voorbereidingsbesluit bestemmingsplan genomen voor de Turfmarktkerklocatie. Dit betekent dat de geplande nieuwbouw in de stijl van de huidige kerk definitief van de baan is.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar, in de tussentijd wordt geen enkele vergunning verleend. Het huidige bestemmingsplan stond eenzelfde bouwvolume en -hoogte van 24 meter toe als de huidige kerk, die binnenkort wordt gesloopt. Eigenaar Khalid Boutachekourt heeft verschillende plannen voor het appartementencomplex gepresenteerd, maar deze stuiten constant op veel weerstand van de omwonenden. Zij vinden het gebouw te hoog en te volumineus. Na overleg met de gemeente en de ODMH heeft Boutachekourt het bouwplan al begin september ingetrokken, sindsdien zit de architect opnieuw aan de tekentafel. De gemeente heeft hier niet op willen wachten en heeft op voorhand een voorbereidingsbesluit genomen. Boutachekourt reageert geschokt. "Ik wist van niets, maar voordat ik commentaar geef wil ik eerst in gesprek met het college." De Goudse gemeenteraad was niet unaniem in het besluit. De SGP, die tegen stemde, vindt dat Boutachekourt te lang aan het lijntje is gehouden. "Vorig jaar heeft de SGP samen met de CU vragen gesteld of het gemeentebestuur proactief wilde optreden om de regie te nemen in dat kwetsbare gebied. De wethouder heeft dit toen geweigerd," reageert raadslid Harold Hooglander. "De eigenaar heeft meer dan een jaar lang plannen gemaakt, dan kun je niet zomaar ingrijpen. Dat had de wethouder vorig jaar moeten bedenken."

Ook over de procedure is Hooglander kritisch. "Vorige week maandag is het onderwerp voor het eerst besproken en woensdag moesten we al stemmen. Dit alles onder grote geheimhouding. De SGP vond het onderwerp nog niet rijp voor besluitvorming. Ik wilde eerst meer duidelijkheid over de financiële consequenties. Maar uitstel van de besluitvorming werd me niet gegund".

Volgens de VVD loopt de betrouwbaarheid van het bestuur een flinke deuk op. "Als betrouwbare overheid kun je dit eigenlijk niet maken."stelt fractievoorzitter Ronald Verkuijl. "De VVD zag weinig in hoogbouw op die plek, en van een kerkachtige flat werden we ook niet heel blij, maar wij weten deze opgedoken plannen aan het onvermogen van ons college of liever aan het gebrek aan visie op dit gebied. Deze reparatie van dat gebrek kun je als een kans zien om dat eerdere falen te repareren, maar gaat wel ten koste van de betrouwbaarheid van datzelfde bestuur. Als het college die consequentie wil dragen, en de kosten in de begroting van de coalitie worden opgegeten, dan is dat heel waardeloos, maar een gegeven."

De PvdA daarentegen ziet dit voorbereidingsbesluit als een kans voor de gemeente om te komen tot een haalbaar plan met de projectontwikkelaar. Dit besluit is niet leuk, aan de andere kant is een impasse over welk plan past op de locatie turfmarktkerk in niemands belang. In dit gebied kunnen namelijk hele mooie woningen worden gerealiseerd passend in de omgeving. Wij volgen dit aandachtig." aldus raadslid Mohammed Mohandis (PvdA).

Overigens geldt het voorbereidingsbesluit alleen voor de locatie Turfmarktkerk en het voorterrein aan de Turfmarkt. Het besluit geldt niet voor het bouwvak nabij Klooster 9. Het vigerende bestemmingsplan geeft genoeg richting aan herontwikkeling van een bouwwerk, dat vergelijkbaar is met de contouren van het huidige Kloostergebouw.

Omwonenden hebben altijd bezwaar gehad tegen de concept bouwplannen. Zij vonden het gebouw te hoog en te kolossaal. Ondanks verschillende pogingen is het niet gelukt een reactie te krijgen op de recente ontwikkelingen.

Goudse Post
Meer berichten