Conservator Goudse Sint Jan Winnie Verbeek bekijkt samen met glazenier Ad van den Hoven de staat van het het glas van Filips II. Foto: Marianka Peters
Conservator Goudse Sint Jan Winnie Verbeek bekijkt samen met glazenier Ad van den Hoven de staat van het het glas van Filips II. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Willem en Filips gaan logeren

Willem, luchtig verpakt in een koker en Filips grondig ingepakt in een stevige krat zijn onderweg naar Amsterdam voor een logeerpartij in het Rijksmuseum.

Door Marianka Peters

Gouda - Maandag werd het glas met het portret van Filips uit raam 7 van de Sint Jan verwijderd en vervangen voor eenzelfde portret, maar dan gedrukt op linnen. Voordat het glas op reis ging werd door glazenier Ad van den Hoven van Kunstregie een nulmeting verricht in verband met mogelijke schadeclaims. "Ik zag direct dat dit glas al eerder is gerestaureerd, maar dat daarbij een te hete soldeerbout is gebruikt," legt Ad aan Winnie Verbeek, conservator Stichting Goudse Sint-Jan uit. "Ook is er een duidelijk zichtbare breuk en er mist een stukje glas. Ik moet het nog eens goed onderzoeken, maar op het eerste gezicht lijkt het erop dat deze breuk in de jaren vijftig is ontstaan."

Vorig jaar kwam van het Rijksmuseum het verzoek of zij de carton (25) van Willem van Oranje in bruikleen mochten hebben voor de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog. De werktekening maakt deel uit van het Goudse Glas, dat het Ontzet van Leiden toont. Conservator Winnie Verbeek vindt het niet vreemd dat het Rijksmuseum juist voor deze tekening heeft gekozen als topstuk van de tentoonstelling. "De begaafde tekenaar, Isaac Claesz van Swanenburg, heeft hem heel levendig geportretteerd," vertelt zij.
Toen de conservator uit Amsterdam naar de Goudse Sint Jan kwam om alles door te spreken, viel zijn oog tijdens een rondgang door de kerk op het portret van de Spaanse koning Filips II, de grote politieke tegenstander van Willem van Oranje. Hij vroeg zich af of het mogelijk zou zijn, om naast cartons, ook glaspanelen in bruikleen te krijgen voor de expositie. Het lijkt minder vanzelfsprekend, want glas lijkt een stuk ingewikkelder. En dan de vervolgvraag, wat doe je met de lege plek in het raam? Uiteindelijk gaf het kerkbestuur toestemming en is de lege plek ingenomen door eendezelfde portret op linnen. Het is voor het eerst dat een glas uit de Sint Jan wordt uitgeleend voor een expositie buiten de muren van de Sint Jan. Willem en Filips zijn topstukken tijdens de expositie '80 Jaar Oorlog' in het Amsterdamse Rijksmuseum.
In februari volgend jaar komen beide heren weer thuis en wordt het beschadigde glas van Filips gerestaureerd alvorens het wordt teruggeplaatst in raam 7.

Van 12 oktober 2018 tot en met 20 januari 2019 is de tentoonstelling '80 Jaar Oorlog' te zien in het Rijksmuseum, waar naast de Goudse stukken ook spotprenten, tapijten, wapens, schilderijen van onder meer Brueghel, Rubens en Ter Borch te zien zijn.

Goudse Post
Meer berichten