Vuurwerkshow op de Markt. Foto: Stadstoezicht Gouda
Vuurwerkshow op de Markt. Foto: Stadstoezicht Gouda (Foto: )

Schadeclaim na vuurwerkshow

Gouda - De vuurwerkshow die in de nacht van 31 augustus op 1 september ter afsluiting van een huwelijksfeest op de Markt werd afgestoken, heeft niet alleen de omwonenden opgeschrikt, ook heeft de vonkenregen schade veroorzaakt aan parasols van restaurant Copper aan de Markt. Inmiddels is het een politieke kwestie geworden. D66 en PvdA vrezen een precedentwerking.

Door Marianka Peters

Na een column in deze krant is het welbekende balletje gaan rollen. Voor de vuurwerkshow die op vrijdagnacht 31 augustus plaatsvond was door de ODMH en de gemeente Gouda vergunning afgegeven. De omwonenden waren niet geïnformeerd en ook was de vergunning niet gepubliceerd. "De vuurwerkshow werd afgesloten met mortierschoten, waarna een vonkenregen over de terrassen dwarrelde. De volgende ochtend zag ik allemaal brandgaatjes in mijn parasols," vertelt Ron Lugthart van restaurant Copper. "De parasols zijn hartstikke nieuw. Ik heb een schadepost van zo'n 2500 euro. Ik heb de gemeente een mail gestuurd en kreeg als antwoord dat de gemeente geen vuurwerk heeft afgestoken en dat ik de vuurwerkorganisatie maar moest benaderen. Daarmee ben ik nu in overleg."

Inmiddels hebben de fracties van D66 en PvdA opheldering gevraagd aan het college. "Het blijft onduidelijk wat wel en niet is toegestaan voor het verstrekken van een vuurwerkvergunning buiten de reguliere vrijstellingsperiode rondom de jaarwisseling," stelt Evert Bobeldijk (D66). "Rondom het monumentale stadhuis worden normaliter strenge normen gehanteerd vanwege het kwetsbare karakter van dit gebouw. Vuurwerkshows zijn dus niet gewenst op deze locatie." D66 en PvdA vinden dat er aanvullende voorwaarden moeten worden opgenomen om de overlast voor omwonenden te beperken en de veiligheid rondom een vuurwerkshow te garanderen. Volgens de gemeente was de tijd tekort om de verleende vergunning te publiceren of de omwonenden vooraf te informeren. Voorts vrezen partijen een precedentwerking voor de toekomst. Mohammed Mohandis (PvdA): "Dit zou kunnen betekenen dat als men aan de richtlijnen voldoet, vuurwerk afsteken ook mogelijk wordt voor een bruiloft of een ander evenement in alle Goudse wijken, met dezelfde overlast. Ik vraag me af of dit wel wenselijk is?" Bij navraag bevestigt Peter Kompeer van brandweer Hollands Midden dat de aanvraag door de brandweer is getoetst. "Wij kijken naar risicoduiding/restrisico's. Voor zover ik kan nagaan, is er wel door ons een advies gegeven."

Een vuurwerkvergunning is een provinciale aangelegenheid. De gemeente verleent een vergunning 'klein evenement' omdat het vuurwerk in openbaar gebied plaatsvindt. Namens de provincie verleent ODMH toestemming. Navraag bij de ODMH leert dat de melding op 17 juli is ingediend. "De melding is op 19 juli ter informatie doorgezonden aan de gemeente en brandweer. Bij een melding geldt dat uitsluitend gekeken mag worden of voldaan wordt aan de indieningsvereisten. (...). Op basis van de ingediende melding en de kennis die er is van de locatie, is geconcludeerd dat voldaan kon worden aan de voorschriften en veiligheidsafstanden," aldus een woordvoerder van de ODMH. "Voor meldingen die worden ingediend op grond van het Vuurwerkbesluit en de onderliggende regelgeving geldt dat die niet gepubliceerd hoeven te worden. Tegen een melding kan ook geen bezwaar of beroep worden ingediend. De schade bij restaurant Copper is een privaatrechtelijke zaak."

Goudse Post
Meer berichten