Foto: Marianka Peters

Proef vuurwerkvrije zones in Gouda

Door Marianka Peters

Gouda - Komende jaarwisseling worden bij wijze van proef twee vuurwerkvrije zones ingesteld. Het gaat hierbij om de omgeving met een afstand tot 250 meter rond 'Dierenopvangcentrum Gouda' en 'Kinderboerderij De Goudse Hofsteden'. Slaagt de proef, dan worden volgend jaar mogelijk meer vuurwerkvrije zones aangewezen.

Het gaat om een proef om ervaring op te doen en te bekjken wat hier allemaal bij komt kijken op het gebied van communicatie, draagvlak, bebording etc. In juni heeft de raad al gesproken over het invoeren van vuurwerkvrije zones. Tijdens deze raadssessie heeft de burgemeester Milo Schoenmaker toegezegd om in september de raad te informeren over de manier waarop het college om zal gaan met de mogelijkheden voor een vuurwerkvrije zone. "De ervaring elders in het land is dat dergelijke verboden een effect kunnen hebben, zonder extra inzet van (schaarse) handhavingscapaciteit. Op deze twee locaties willen we daarom nu ervaring op gaan doen hiermee," aldus Schoenmaker. "Wij willen niet een vuurwerkvrije zone eenzijdig afkondigen, hiervoor is draagvlak belangrijk. In overleg met de betreffende organisaties (Dierenopvangcentrum Gouda' en 'Kinderboerderij De Goudse Hofsteden') en buurten zal er daarom goed bekeken worden of rond deze locaties een vuurwerkvrije zone gewenst en mogelijk is. Het is van belang dat er voldoende draagvlak onder de bewoners is. Indien dat het geval is, zullen rond deze twee locaties vuurwerkvrije zones worden aangewezen voor de komende jaarwisseling."

Bij voldoende draagvlak kunnen volgend jaar eventueel op meerdere plekken vuurwerkvrije zones worden aangewezen. Het thema 'vuurwerkvrije zones' zal meegenomen worden in de Stadspeiling van dit jaar, evenals de wenselijkheid van en mogelijkheden voor een vuurwerkshow. De Stadspeiling wordt uitgezet bij een aselecte steekproef van 5.800 inwoners van 18 tot 80 jaar. Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van de streekproef over alle wijken van Gouda. De uitkomst van de Stadspeiling zal begin 2019 ook worden meegewogen bij het bepalen van de koers voor de jaarwisseling 2019 – 2020.

Goudse Post
Meer berichten