Geen moskee aan de Spoorzone

Door Marianka Peters

Gouda - De gemeente Gouda werkt niet mee aan het vestigen van een moskee als de financiering of de herkomst van de investeringsgelden niet volkomen transparant zijn. En die transparantie ontbreekt volledig bij de geplande moskee aan de Spoorzone. Het hele plan is inmiddels in de ijskast beland.

"We hebben altijd gezegd dat we, voordat we de grond verkopen, voor honderd procent zekerheid moeten hebben dat het geld van 'onbesproken gedrag' is," stelt wethouder Rogier Tetteroo. "Wij voelen er weinig voor in een wespennest terecht te komen en bij allerlei juridische procedures betrokken te worden. We hebben een hele tijd gesprekken gevoerd, maar sinds maart horen we niets meer." Een aantal oud-bestuursleden van El -Wahda, die in de PWA-kazerne een islamitisch centrum wilden vestigen, hebben zich verenigd als Centrum voor Moslims Gouda (CMG) en willen een islamitische centrum bouwen aan de Spoorzone. Echter is de CMG nog altijd verwikkeld in juridische procedures met haar leden, die hun donaties, waaronder geld en sieraden terug willen nu de PWA-kazerne van de baan is. Onlangs heeft de rechter uitspraak gedaan, maar de donaties zijn nog niet volledig teruggegeven. Tevens loopt er nog een hoger beroep.

"Ik ben blij dat de gemeente nu een duidelijk standpunt inneemt om niet mee te werken aan een moskee aan de Spoorzone zolang er gedoe is over geld," stelt PvdA-raadslid Mohammed Mohandis, die vroeg om een duidelijk standpunt van de gemeente. "De mensen die geld hebben gegeven voor El Wahda worden maar aan het lijntje gehouden zonder dat er iets gebeurt." Bovendien is met de realisatie van een gebedshuis in de Lidl In Gouda Oost en een moskee aan de Antwerpseweg is volgens Mohandis in de behoefte van extra gebedsplekken voorzien. "Er is geen behoefte aan een vijfde moskee en ik vraag me af of er überhaupt wel draagvlak voor is."

Dit is ook de mening van Fouad Khouaki van MIV Assalam, verantwoordelijk voor het islamitisch centrum aan de Antwerpseweg 1. "Wij zijn niet tegen een moskee, maar je kunt je afvragen of het wenselijk is om op 50 meter afstand van de Antwerpseweg nog een moskee te bouwen, terwijl daaraan geen behoefte is," stelt hij. "Ik vind het een verstandig besluit van de gemeente om pas met een partij te gaan praten als deze zijn zaken op orde heeft. Toen wij het pand aan de Antwerpseweg kochten, moesten wij ook aan een eisenpakket voldoen en volledig openheid geven van de financiën. Zolang er ruzie is over geld, loopt de gemeente het risico in een conflict betrokken te worden, waar ze niets mee te maken heeft."

Op initiatief van een drietal moskeeën werd een paar jaar geleden het plan voor een islamitisch centrum El-Wahda in de voormalige PWA-kazerne gelanceerd. Om dit centrum te financieren werd door de moslimgemeenschap geld en sieraden gedoneerd. Maar het plan sneuvelde in 2015 in de Goudse gemeenteraad. De moslimorganisaties raakten in conflict, waarna MIV Assalam besloot een andere weg in te slaan. Ze eisten hun donaties op en gingen over op de aankoop van een nieuwe moskee aan de Antwerpseweg. Het conflict leidde tot diverse rechtszaken. Onlangs heeft de rechter uitspraak gedaan, maar de donaties zijn nog altijd niet volledig teruggegeven. Tegelijkertijd heeft een aantal oudbestuursleden van de vereniging El Wahda haar zinnen gezet op de Spoorzone, om daar een islamitisch centrum te bouwen. Het is nog niet gelukt om een reactie van het bestuur van CMG te krijgen.

Goudse Post
Meer berichten