Kesper College tijdelijk naar Winterdijk

Door Marianka Peters

Gouda - Om extra leerlingen te huisvesten neemt het Kesper College een deel van de school aan de Winterdijk in gebruik voor de duur van drie maanden. Hier worden minimaal twee groepen ondergebracht. In de tussentijd wordt de zolder van het schoolgebouw aan de Nansenstraat verbouwd tot leslokalen. Deze extra lokalen moeten begin volgend jaar klaar zijn. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de gemeente Gouda en Horizon, waartoe het Kesper College behoort.

Het Kesper College, school voor voortgezet speciaal onderwijs kampt al jaren met ruimtegebrek en wilde graag noodlokalen op het schoolplein aan de Nansenstraat. Vlak voor het begin van de zomevakantie gaf de gemeente niet in noodlokalen te willen investeren, maar te kiezen voor een permanente oplossing. Dat bleek de leegstaande school aan de Winterdijk te zijn. Het Kesper College voelde hier niets voor en wilde zekerheid voor de toekomst. Toen die uitbleef besloot de school dat er voor de 21 aangemelde leerlingen geen plek was in het nieuwe schooljaar. Dit leidde tot grote verontwaardiging, niet alleen bij de ouders van de leerlingen, maar ook binnen de politiek. PvdA-raadslid Sophie Heesen vroeg opheldering aan het college en drong aan tot een oplossing te komen, om te voorkomen dat de leerlingen zogenaamde 'thuiszitters' worden. Vervolgens is het overleg tussen Horizon en onderwijswethouder Thierry van Vugt hervat.  

Nu is er dus een oplossing gevonden door de komende drie maanden een deel van het schoolgebouw aan de Winterdijk in gebruik te nemen voor de extra leerlingen. De verbouwing van de zolder (400 m2) aan de Nansenstraat is dan een permanente oplossing om de verwachte groei van het aantal leerlingen aan te kunnen. Op het Kesper College zitten kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De leerlingen hebben psychische stoornissen en kampen soms met gedragsproblemen. Het schoolgebouw aan de Nansenstraat is geschikt voor 106 leerlingen, maar in werkelijkheid hebben hier 160 leerlingen onderdak. De krapte is na de verbouwing van de zolder verleden tijd en kan de school 200 leerlingen huisvesten.

Schoolleider Kesper College, Jacqueline Roelse: "Ik ben blij dat we er uit zijn gekomen met de gemeente Gouda. De uitbreiding van de huisvesting zal bijdragen aan een volwaardige school waarbinnen leerlingen optimaal kunnen functioneren en presteren. Het bieden van meer ruimte en betere huisvesting  heeft een gunstige invloed op de leerprestaties van de leerlingen."

Overigens is het Kesper College niet de enige school die kampt met ruimtegebrek. "De Regenboogschool (een SO school van Horizon), is vanwege verzelfstandiging dit jaar met drie groepen tijdelijk gehuisvest op de Winterdijk 10. Het andere deel van de school, de onderbouw, is sinds drie jaar tijdelijk gehuisvest op de Winterdijk 6. De school is opgenomen in het IHP voor een locatie in Goverwelle ( schoolgebouwen Geerpolderweg of Middenmolenlaan)" volgens wethouder van Vugt.

Marianka Peters
Meer berichten