Bewoners uitten hun zorgen over de afvoer van sloopmateriaal aan Noud van Rijswijk van Sloopbedrijf Oosterhout. (2e van rechts) Foto: Marianka Peters
Bewoners uitten hun zorgen over de afvoer van sloopmateriaal aan Noud van Rijswijk van Sloopbedrijf Oosterhout. (2e van rechts) Foto: Marianka Peters (Foto: )

Plan Turfmarktkerk van tafel

Door Marianka Peters
Gouda - Het nieuwbouwplan op de plek van de Turfmarktkerk is definitief van tafel. Er komt een nieuw plan, dat minder hoog wordt dan de oorspronkelijke 24 meter.

Dat zei eigenaar Khalid Boutachecourt tijdens een bewonersbijeenkomst afgelopen week. Het plan voor het appartementencomplex op de locatie van de kerk stuit op veel weerstand. "Om te voorkomen dat het mijn Waterloo gaat worden, heb ik het plan ingetrokken," aldus Boutachecourt. "De architect is nu bezig met een nieuw plan dat zoveel mogelijk 'onzichtbaar' is." De voorbereidingen voor de sloop van de Turfmarktkerk zijn in volle gang. Half september wordt begonnen met de daadwerkelijke sloop die uiterlijk 1 december moet zijn afgerond. Tijdens de bijeenkomst toonden omwonenden vooral hun bezorgheid over de wijze waarop het sloopafval wordt afgevoerd.

"120 vrachtwagens met 40 ton sloopafval over de Turfmarkt en Lage Gouwe is vragen om problemen," was de stellige overtuiging van de omwonenden. Sommige bewoners pleitten voor afvoer per schip, maar dat is volgens Noud van Rijswijk van Sloopbedrijf Oosterhout niet mogelijk. "Sloopmateriaal via het water afvoeren levert logistieke problemen op met betrekking tot laden en lossen. Bovendien is de Turfmarkt te ondiep," stelt Van Rijswijk. "Ik snap de onrust, maar we hebben 30 jaar ervaring en gaan heel zorgvuldig te werk. In totaal gaat het om 120 vrachtwagens met puin. Op de Turfmarkt is 50 ton belasting toegestaan, maar met de gemeente zijn afspraken gemaakt dat we 80 procent van het toelaatbare gewicht vervoeren. Dan kom je uit op 40 ton, maar in de praktijk zal het minder zijn." Van Rijswijk hoopt dat bewoners aan de Turfmarkt en Lage Gouwe hun auto netjes parkeren. "Het is krap, maar als iedereen netjes parkeert, is het mogelijk." Voor het sloopbedrijf is de sloop van de Turfmarktkerk een heel bijzondere opdracht. "De kerk wordt met de grootste zorg gesloopt. De bovenste 15 meter worden handmatig steen-voor-steen gesloopt. Een tijdrovende klus, waar we onze beste mensen op zetten. Zodra de sloopvergunning wordt afgegeven, gaan we beginnen."

Al jaren vinden vleermuizen onderdak in de Turfmarktkerk en jaarlijks keert een kolonie zwaluwen van het warme zuiden terug naar de kerk voor het broedseizoen. Ecoloog Erwin Teijgeler van Kingfisher Natuurprojecten deed onderzoek en concludeerde dat er 24 vleermuis- en 60 nestkasten voor zwaluwen nodig zijn, zodat de natuurlijke balans niet wordt verstoord. "De vleermuiskasten zijn bijna allemaal geadopteerd en moeten voor de sloop worden opgehangen binnen een straal van 120 meter rond de kerk," legt hij uit. "Daarnaast moeten er begin april 60 zwaluwkasten worden geplaatst. Als bewoners akkoord gaan komen er 30 tegen de slangentoren van de brandweer, de rest komt aan de gevel van Boutachecourt." De komende dagen wordt nog een nulmeting uitgevoerd bij de omliggende panden, om de huidige bouwkundige staat vast te leggen.

Goudse Post
Meer berichten