Kadebuurt ongerust over rioleringsplan

Midden in de vakantie ontvingen bewoners van de Kadebuurt een enquete, waarin ze hun wensen kenbaar konden maken omtrent de herinrichting van de openbare ruimte in hun buurt nadat de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Met geen woord werd in de brief over de werkzaamheden gesproken en dat maakt bewoners nog ongeruster dan ze al waren.

Door Marianka Peters

Gouda - "We mogen meepraten over de bloemetjes en parkeerplaatsen, maar ik vind het belangrijker te weten wat er onder de grond gaat gebeuren," stelt José Barneveld, die sinds twee jaar in het gebied tussen de Derde en Vierde Kade woont. "Wat gebeurt er als het waterpeil wordt verlaagd vanwege de werkzaamheden? De houten palen onder onze woningen komen dan droog te staan en gaan rotten. Krijgen we dan dezelfde problemen als in de Crabethstraat en wie draait er dan voor de kosten op?" José heeft opheldering gevraagd aan de projectleider van de gemeente, Martijn van der Ende, die in zijn antwoord aangeeft dat de projectaanpak nog niet bekend is, omdat het bovengrondse ontwerp nog moet worden gemaakt. "Ik wil weten wat ons te wachten staat," stelt José. "Waarom wordt er niet eerst een informatieavond georganiseerd over de werkzaamheden onder de grond. Dat vind ik veel belangrijker." In een reactie stelt een woordvoerder van de gemeente Gouda dat er bewust voor een andere volgorde is gekozen voor de Kadebuurt. "Bewonerswensen vinden wij belangrijk bij herinrichtingsprojecten. Voorheen legde de gemeente een klip en klaar plan voor aan de bewoners. Voortaan doen we het anders. Alvorens de plannen uit te werken, kunnen bewoners aangeven hoe ze de herinrichting willen, zoals extra parkeerplaatsen of meer groen. Wij gaan vervolgens kijken of deze wensen haalbaar zijn." Inmiddels zijn er 200 reacties binnen, terwijl in de Kadebuurt bijna 4000 Gouwenaars wonen. Toch is de gemeente tevreden over de vernieuwende aanpak, zo laat de woordvoerder weten. "We nemen de bewoners aan de voorkant mee, daarna komen er bewonersavonden waar ook de werkzaamheden gedetailleerd worden besproken. Uitgangspunt van de gemeente is dat er geen verzakkingen optreden, de funderingen goed blijven en dat de dingen die we doen verantwoord zijn." Overigens is gisterenmorgen de gemeentelijke website plotseling aangevuld met informatie over de rioleringswerkzaamheden, die in vijf fases worden uitgevoerd. Daarbij valt op dat het gebied tussen de Derde en Vierde Kade buiten 'schot' blijft, omdat hier de riolering al in 2000 is vervangen. "De gemeente had dit eerder kunnen communiceren, dat had heel veel onrust voorkomen," verzucht José.

Marianka Peters
Meer berichten