Nieuwe aanmeldtijd Hopper onverteerbaar

Door Marianka Peters

Gouda - Spontaan op de thee bij een oude vriendin is er niet meer bij en even naar de stad om wat inkopen te doen, kun je ook wel vergeten. Ouderen die regelmatig gebruik maken van de Groene Hart Hopper hebben geen goed woord over voor het besluit om de besteltijd voor de Hopper te wijzigen van één naar minimaal vier uur.

Ouderen vinden dat zij ernstig beperkt worden in hun bewegingsvrijheid en ze begrijpen niets van deze ingrijpende verandering. In de Zuidrandflat is de gewijzigde besteltijd hét gesprek van de dag. Een rondgang langs de bewoners, die veelvuldig gebruik maken van de Hopper, levert een lange lijst met bezwaren op. "Er wordt van ons verwacht dat we zo lang mogelijk zelfstandig blijven, maar je kunt niet meer spontaan even ergens naartoe. En als je moe of niet lekker wordt en naar huis wil, kan dat ook niet en moet je de tijd uitzitten," vertelt mevrouw Huisman (84). Afgelopen week is ze vanuit de stad met de fietstaxi naar huis gekomen, omdat de Hopper niet eerder kon komen. "Achteraf was het hartstikke leuk, maar het lijkt me niet de bedoeling. Bovendien ben ik nog mobiel, maar stel je voor dat je rolstoelafhankelijk bent, dan kom je dus nergens meer."
Lees verder op Gouda - "Als ik plotseling naar de huisarts moet, ben ik afhankelijk van mijn kinderen of ik moet een dure taxi nemen. Dat wordt onbetaalbaar." Als de reserveringstijd dan toch aangepast moet worden, zodat de Hopper nog stipter kan aanrijden, is een wachttijd van twee uur voor mevrouw Huisman de limiet. "Twee uur is nog te overzien, volgens mij is het gewoon een bezuinigingsmaatregel." Ook mevrouw de Gruijl, die veelvuldig gebruik maakte van de Groene Hart Hopper, heeft geen goed woord over voor de gewijzigde reserveringstijd. "Ik ben geboren en getogen aan de Markt en dan gebeurt het regelmatig, als ik een goeie dag heb, dat ik even naar de stad wil. Dat kan dus niet meer als je vier uur van tevoren moet reserveren. Dan is de dag al voorbij."


Eind vorig jaar kwamen de eerste berichten van de mogelijke verruiming van de besteltijd van de Hopper met ingang van 1 augustus voor het eerst naar buiten.
Volgens de gemeente zou de vervoerder hierdoor efficiënter kunnen plannen en stipter kunnen rijden. Dit geldt volgens de gemeente niet voor vertrek vanaf het station en het Groene Hart Ziekenhuis, daarvoor geldt een uitzondering. Echter, van deze uitzondering is niets terug te vinden op de site van de Groene Hart Hopper. "Op de website zal deze uitzondering duidelijk worden vermeld," aldus een woordvoerder van de gemeente. Afgelopen december heeft de Goudse Cliëntenraad ook al aangegeven dat verruiming van de aanmeldtijd van één naar vier uur onverteerbaar is. "Mensen die afhankelijk zijn van dit vervoer worden op een verschrikkelijke manier achteruit gezet, het vervoer biedt zo absoluut niet de noodzakelijke kwaliteit. Het meest schrijnende is wel dat er van uit wordt gegaan dat mensen met een handicap nooit spontaan op stap willen gaan. Wát een achterhaald idee!', reageert Anke Huisman-Mak, voorzitter Goudse Cliëntenraad. "Het is onbegrijpelijk dat de politiek hier niet alert op heeft gereageerd en er een stokje voor heeft gestoken."

In een reactie stelt de gemeente Gouda dat de verruiming van de aanmeldtijd een bewuste keuze is geweest. "Vanaf 1 augustus 2018 wordt de reiziger gevraagd ruimer voorafgaand aan het gewenste tijdstip een rit te reserveren ten opzichte van de oude situatie. Dit geldt niet bij vertrek vanaf het station Gouda en het Groene Hart Ziekenhuis. Hier is voor gekozen om hiermee de vervoerder in staat te stellen efficiënter te plannen en stipter te kunnen rijden. Stipter rijden vergroot de betrouwbaarheid van het vervoer en de tevredenheid onder de reizigers. Deze wijzigingen zijn in de aanbestedingsstukken vermeld, daterend van december 2017. Deze zijn door het college vastgesteld," aldus een woordvoerder van de gemeente.
Op de vraag of de aanmeldtijd teruggedraaid of verkort kan worden, antwoordt de gemeente ontkennend. "De aanbestedingsdocumenten zijn bindend. Wel is er overleg met de vervoerder over een coulante opstelling, wanneer combinaties mogelijk blijken te zijn."
In omliggende regio's is de reserveringstijd beperkt tot een uur, volgens de Goudse Cliëntenraad zou dit voor Gouda ook moeten gelden. Volgens de gemeente ligt dit toch iets anders. "De regio werkt gezamenlijk met dit contract. Dat betekent dat de besteltijd voor alle (aangesloten=red) gemeenten hetzelfde is."

Wilt U reageren op dit artikel? Mail naar redactie.gp@persgroep.nl

Marianka Peters
Meer berichten