Guusje van Oosten, trainer Hanneke Kinds en Maartje Verhoeven confronteren pesters met hun gedrag. Foto: Marianka Peters
Guusje van Oosten, trainer Hanneke Kinds en Maartje Verhoeven confronteren pesters met hun gedrag. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Sterke meiden confronteren pestkoppen met hun gedrag

Een voorstelling over pesten, met in de hoofdrol twee meisjes, die slachtoffer werden van pesters, maar nu vol zelfvertrouwen pestkoppen confronteren met hun gedrag. De voorstelling reist de komende maanden langs de Goudse basisscholen.

Door Marianka Peters

Gouda - De Goudse Maartje Verhoeven en Guusje van Oosten, beiden 12 jaar oud, gaan komend schooljaar naar de brugklas van het voortgezet onderwijs. Onafhankelijk van elkaar werden zij een toevallig slachtoffer van pestkoppen op hun basisschool. Vrijwel tegelijkertijd volgden zij een Sta Sterk Training bij Hanneke Kinds en dat zorgde voor de verandering. Binnen een paar maanden veranderden de ietwat angstige meisjes in sterke meiden, die vol zelfvertrouwen weten op te komen voor zichzelf. Hoe dit hun leven compleet veranderde, laten zij zien in een speciale voorstelling die vanaf eind september in de bovenbouw op basisscholen wordt uitgevoerd. In haar praktijk Eigen Held ziet Hanneke de schrijnende gevolgen die pestkoppen veroorzaken. "Vaak kiezen pesters hun doelwit willekeurig. Daarnaast zijn er meelopers, die het pestgedrag stimuleren. Het begint klein maar op een gegeven moment is de situatie onhoudbaar," vertelt Hanneke, die ook improvisatietheater maakt. "Maar gelukkig is er wat aan te doen. Hier leren ze zelfvertrouwen op te bouwen en assertief te reageren op pesters. En bij Maartje en Guusje is dat buitengewoon gelukt, het pesten stopte na een aantal weken en er werden zelfs nieuwe vrienden gemaakt." Toen Hanneke voorstelde een voorstelling te maken, kwamen Maartje en Guusje zelf met het onderwerp Pesten . "We willen dit verhaal ook graag aan anderen vertellen, zodat men zich bewust wordt van de gevolgen van het pestgedrag," vertelt Guusje, die zegt gepest te zijn omdat ze voor haar gevoel 'anders' was. "Ik heb geleerd om niet gelijk verdrietig of boos te worden als iemand iets gemeens zegt, maar nu ga ik er op vriendelijke manier tegenin, maar maak diegene wel duidelijk dat het niet normaal is dat ze doen." Ook Maartje heeft heel veel baat gehad bij de Sta Sterk Training. Zij werd een willekeurig slachtoffer van cyberpesters en heeft ook geleerd om niet direct boos te worden en niet overal op te reageren. 

Volgens Hanneke is pestgedrag van alle tijden. "Alleen is het tegenwoordig veel ingewikkelder, omdat je naast 'gewoon' pesten ook via internet en social media geconfronteerd kunt worden met pestgedrag. Dan voel je je nergens veilig meer. Door de training die ik ze geef, worden de jongeren sterker en krijgen ze meer zelfvertrouwen."
De voorstelling, die drie kwartier duurt, gaat over een slachtoffer, een pester en een meeloper, die eigenlijk bevriend is met het slachtoffer, maar uit angst om ook gepest te worden, meedoet aan het pestgedrag.
Op een gegeven moment loopt het spaak, maar uiteindelijk komt het goed. "Maar het blijft niet bij de voorstelling alleen. Het is de bedoeling dat de leerlingen daarna klassikaal de discussie met elkaar aangaan," legt Hanneke uit. "Pas dan realiseren ze zich dat het pestgedrag eigenlijk helemaal nergens om gaat."
Naast trainingen aan kinderen geeft Hanneke ook trainingen aan leerkrachten, hoe zij pestgedrag herkennen en ermee moeten omgaan. "Eigenlijk zou het helemaal niet nodig moeten zijn, maar helaas komt pestgedrag nog steeds voor."

Hanneke Kinds is met haar praktijk Eigen Held aangesloten bij Stichting Omgaan met Pesten. Meer informatie over trainingen en/of de voorstelling is te vinden op www.eigenheld.nl. Mail: eigenheld@hotmail.nl of bel 06 - 30 78 23 14.

Marianka Peters
Meer berichten