Géén exclusieve parkeerplekken hotel Weeshuis

Gouda - Het nieuwe hotel en restaurant in het oude Weeshuis, gaat ten koste van minstens tien parkeerplekken. Volgens White House Development die het weeshuiscomplex herontwikkelt, zijn deze plekken nodig voor de auto's van hotelgasten. De Klankbordgroep Weeshuis voelt hier niets voor en heeft op verzoek van de gemeente advies uitgebracht. De conclusie luidt alleen Kiss & Ride plekken bij het hotel en verder verwijzen naar het nabij gelegen parkeerterrein Klein Amerika.


De Klankbordgroep maakt zich in haar advies hard voor behoud van het groen in de omgeving van het project, dus spreekt zich uit tegen parkeren voor hotelgasten in het
Raoul Wallenbergplantsoen. Ook het exclusief gebruik van het Willem Vroesenplein voor hotelgasten met auto vindt in de ogen van de Klankbordgroep geen genade.
In- en uitladen voor de entree van het hotel op het Willem Vroesenplein moet wel mogelijk zijn. Behalve voor Kiss & Ride parkeren voor zowel het hotel als de buurt en tijdelijk parkeren ten behoeve van valet parking voor hotelgasten, is de Klankbordgroep voorstander van het parkeervrij maken en het verfraaien van het Vroesenplein, een van de mooiste stadspleintjes van Gouda. Ook adviseert ze de mogelijkheden van meer fietsparkeren hier in mee te nemen.
De Klankbordgroep bepleit ook grote aandacht te schenken aan de duurzaamheid van het project. Duurzaamheid en energiebeperking zijn in de ogen van de Klankbordgroep
even belangrijk als behoud van de cultuurhistorische waarden. Het gebruik van elektrische deelauto's voor toekomstige bewoners in de appartementen wordt toegejuicht.

Wat betreft parkeren zijn meerdere opties besproken. Alle voorstellen om exclusieve parkeerplekken in de directe omgeving van het hotel vrij te maken voor hotelgasten zijn in de Klankbordgroep gesneuveld. De Klankbordgroep kiest voor een variant, waarbij de hotelgasten op een vaste plek kunnen parkeren op Klein Amerika en in de directe omgeving alleen een Kiss & Ride komt op het Willem Vroesenplein. De elektrische auto's voor toekomstige bewoners kunnen aan de Koepoort geparkeerd worden. Om het verlies van openbare parkeerplekken op het Willem Vroesenplein en de Koepoort te compenseren, stelt de Klankbordgroep voor om vijftig vergunninghouders uit de buurt de gelegenheid te geven ook op Klein Amerika te parkeren. Voorzitter Gerard de Kleijn: "Ik ben blij dat we er gezamenlijk zijn uitgekomen. Alle deelnemers en de ontwikkelaar hebben zich open naar elkaars argumenten opgesteld en gezocht naar optimalisering van het plan."

Marianka Peters
Meer berichten