Het Kesper College aan de Nansenstraat. Foto: Marianka Peters
Het Kesper College aan de Nansenstraat. Foto: Marianka Peters

UPDATE: Geen plek voor zorgleerlingen

Door Marianka Peters

Gouda -  Het Kesper College, school voor voortgezet speciaal onderwijs kampt al jaren met ruimtegebrek en wil graag noodlokalen op het schoolplein aan de Nansenstraat. De gemeente Gouda wil hieraan niet meewerken, maar verwijst naar de leegstaande schoollokalen aan de Winterdijk als tijdelijke oplossing.  

De diirectie voelt hier niets voor. "De mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting die ons door de gemeente geboden worden zijn voor ons onverenigbaar met de problematiek van de doelgroep en de verantwoordelijkheid die wij hierin dragen," schrijft directeur Martijn van Kordelaar. "De voorstellen geven ons op geen enkele wijze inzicht en/of duidelijkheid over de nabije toekomst, terwijl onze doelgroep is bij uitstek gebaat bij orde, rust, regelmaat en overzicht. Hierdoor achtten wij het onverantwoord in te stemmen met de voorstellen vanuit de gemeente."

Inmiddels hebben ouders van 21 nieuw aangemelde leerlingen bericht ontvangen dat voor hun kinderen geen plek is met ingang van het nieuwe schooljaar, waarna een aantal ouders een brandbrief stuurde naar burgemeester Milo Schoenmaker. Ook de PvdA Gouda stelde kritische vragen over de ontstane onrust. Vandaag liet wethouder Thierry van Vugt (onderwijshuisvesting) weten dat medegebruik van (deels) leegstaande voorzieningen de voorkeur heeft boven het plaatsen van noodlokalen. Bovendien is het verzoek voor de noodlokalen laat ingediend, waardoor het door de benodigde vergunningenprocedures feitelijk niet meer haalbaar is om voor de start van het nieuwe schooljaar de gevraagde noodlokalen te realiseren. De gemeente biedt alsnog het schoolgebouw Winterdijk 10 voor de komende periode aan als tijdelijke (extra) huisvesting. "Een verdere uitbreiding en renovatie van het huidige onderwijsgebouw is bovendien voorzien in het Integraal Huisvestingsplan (eerste tranche 0-5 jaar). De verwachte groei van het aantal leerlingen zou hiermee in de komende jaren opgevangen kunnen worden," aldus Van Vugt.  

Op het Kesper College zitten kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De leerlingen hebben psychische stoornissen en kampen soms met gedragsproblemen. Het schoolgebouw aan de Nansenstraat is geschikt voor 106 leerlingen, maar in werkelijkheid hebben hier 160 leerlingen onderdak. Om het nijpende ruimtegebrek enigszins op te lossen, heeft Horizon Onderwijs, waartoe het Kesper College behoort, een vijftal noodlokalen aangevraagd. Afgelopen week heeft de gemeente te kennen gegeven niet te willen meewerken aan de plaatsing van de noodlokalen. Dit betekent dat de ouders van 21 nieuwe leerlingen in de zomervakantie op zoek naar een andere school, vermoedelijk buiten Gouda.

De directie van het Kesper College heeft nog niet gereageerd op de brief van de wethouder.

Marianka Peters
Meer berichten