Watergrasvoorzitter Han Overkamp en vader Bertus hebben hun hoop gevestigd op het nieuwe college voor wat betreft de sporthal op de Tobbelocatie. Foto: Marianka Peters
Watergrasvoorzitter Han Overkamp en vader Bertus hebben hun hoop gevestigd op het nieuwe college voor wat betreft de sporthal op de Tobbelocatie. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Watergras wil plan sporthal van tafel

Door Marianka Peters

Gouda - Op de Tobbelocatie voor het Groenhovenbad komt een tijdelijke sporthal. De sporthal, die tien jaar blijft staan, krijgt een sober karakter, zonder tribunes en horecavoorzieningen. Zaalvoetbalvereniging Watergras ziet geen heil in een sporthal zonder faciliteiten en heeft nu alle hoop gevestigd op het nieuwe college om het oorspronkelijke plan te herzien.

"We willen dat dit onzalige plan van tafel verdwijnt en de onderhandelingen voor een oorspronkelijke sporthal worden hervat," stelt Watergras-voorzitter Han Overkamp. Samen met zijn vader Bertus heeft hij al het voorwerk gedaan voor de realisatie van de nieuwe sporthal. "We zijn al zes jaar bezig met de nieuwe hal, in samenwerking met de gemeente hebben we alle voorbereidingen gedaan, contacten gelegd met de bouwer Neptunus en intentieverklaringen geregeld met het Wellant en Hoornbeek College over de huur van de hal, de financiering en exploitatie zijn rond. Het enige dat wij van de gemeente hebben gevraagd was een garantstelling. En dan komt de toenmalige sportwethouder ineens op de proppen dat gemeente het zelf gaat bouwen, maar zonder tribune en kantine komt," stelt vader Bertus. "Voor een drankje na afloop moeten we naar het Groenhovenbad. Dat gaat natuurlijk nooit werken. Het zwembad gaat om half elf 's avonds dicht, terwijl onze laatste wedstrijden pas om 23.00 uur zijn afgelopen. Daarbij komt dat we geen thuiswedstrijden kunnen spelen omodat de faciliteiten ontbreken."

Volgens vader Bertus speelt SportpuntGouda een dubieuze rol in de hele discussie. "SportpuntGouda is een monopolist en heeft ons plan gekaapt. Er lag nota bene een rendabel en dichtgetimmerd plan, maar de raad van commissarissen van SportpuntGouda heeft de gemeente gevraagd geen vergunning af te geven. Even later hebben ze ons plan naar zich toe getrokken om zelf te ontwikkelen.We zijn zelf misschien te open en transparant geweest, waardoor SportpuntGouda het nu op een presenteerblaadje krijgt aangeboden."


Voor de sporthal op de Tobbelocatie heeft de gemeente 834.000 uitgetrokken. "Een kantine en tribune kosten 150.000 euro extra, dat is over tien jaar genomen slechts 15.000 euro per jaar. Op zich moet daar best uit te komen zijn." Toenmalig wethouder Jan Willem van Gelder had toegezegd dat de nieuwe hal er voor de competitie zou staan, maar volgens Han is de aanbesteding nog niet eens in gang gezet. Wat hem betreft ligt er dus nog niets vast en kan het plan worden herzien. "Het nieuwe college stelt met nieuwe energie aan de slag te gaan. We hebben onze hoop dus gevestigd op de nieuwe sportwethouder door ons oude plan uit de la te halen en er een klap op te geven. Dan staat de hal er binnen een half jaar. Ons plan is een voorbeeld hoe je iets privatiseert," aldus Bertus.

Het college wil niet ingaan op de vraag of herziening van het oorspronkelijke plan kans van slagen heeft. "Voor de nog te bouwen sporthal voor tien jaar op de Tobbelocatie heeft de gemeenteraad op 8 november 2017 een investeringsbudget beschikbaar gesteld. Op basis van die besluitvorming is de volgende stap in het realiseren van sporthal een aanbestedingstraject. Hiertoe is een programma van eisen opgesteld. De status is dat de gemeenteraad binnenkort over deze aanbesteding wordt geïnformeerd," stelt een woordvoerster namens de gemeente.

Marianka Peters
Meer berichten