Foto: Isabella

Geen plek voor zorgleerlingen in Gouda

Het Kesper College, school voor voortgezet speciaal onderwijs kampt al jaren met ruimtegebrek en wil graag noodlokalen op het schoolplein aan de Nansenstraat. De gemeente Gouda wil hieraan niet meewerken, waardoor voor nieuwe leerlingen geen plek is in het nieuwe schooljaar. Ouders moeten met spoed op zoek naar een andere school.

Door Marianka Peters

Gouda - Het schoolgebouw aan de Nansenstraat is geschikt voor 106 leerlingen, maar in werkelijkheid hebben hier 160 leerlingen onderdak. Om het nijpende ruimtegebrek enigszins op te lossen, heeft Horizon Onderwijs, waartoe het Kesper College behoort, een vijftal noodlokalen aangevraagd. Afgelopen week heeft de gemeente te kennen gegeven niet te willen meewerken aan de plaatsing van de noodlokalen. Dit betekent dat er voor zo'n 21 nieuwe leerlingen geen plek is. Horizon Onderwijs is al sinds 2015 in gesprek met de gemeente over de huisvestingsproblemen. "De mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting die ons door de gemeente geboden worden zijn voor ons onverenigbaar met de problematiek van de doelgroep en de verantwoordelijkheid die wij hierin dragen," schrijft directeur Martijn van Kordelaar. "De voorstellen geven ons op geen enkele wijze inzicht en/of duidelijkheid over de nabije toekomst, terwijl onze doelgroep is bij uitstek gebaat bij orde, rust, regelmaat en overzicht. Hierdoor achtten wij het onverantwoord in te stemmen met de voorstellen vanuit de gemeente."

Op het Kesper College zitten kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De leerlingen hebben psychische stoornissen en kampen soms met gedragsproblemen. De ouders van Louise van Dorp* zijn verbijsterd en hebben burgemeester Milo Schoenmaker een emotionele brandbrief gestuurd. "Deze kinderen hebben hun portie al ruimschoots gehad. Je komt ook niet zomaar voor speciaal onderwijs in aanmerking. Meestal zit hier een lange weg aan vooraf met onbegrip, regelmatig met pesten en vooral veel onzekerheid in een toch al lastige tijd, puberteit genoemd. Deze toch al zo kwetsbare groep kinderen hebben de duidelijkheid, rust, regelmaat en overzicht van een kleine locatie en kleine klassen nodig om tot goede resultaten te komen," schrijven de ouders, die een week voor de zomervakantie te horen kregen dat ze een andere school moeten zoeken voor hun dochter. Dit bezorgt ons slapeloze nachten en onze dochter is hier enorm van slag van." En wat is er mis met het plaatsen van noodlokalen, vragen de ouders zich af. "Dit is, vanwege de toestroom van leerlingen. een oplossing die vaker gebruikt wordt. En ook een prima oplossing die op de eigen locatie zou zijn waar zowel de docenten als de leerlingen het meest bij gebaat zijn."

De PvdA-Gouda wil dat leerlingen en ouders zeker kunnen zijn van goede onderwijshuisvesting. "Het aantal thuiszitters in Nederland is een hardnekkig probleem en wij vinden dat het college alles moet doen om te voorkomen dat het aantal leerlingen zonder (passende) school toeneemt in Gouda," stelt Sophie Heesen (PvdA). De partij wil van het college weten hoe dit probleem wordt opgelost, zodat het Kesper College komend schooljaar kan rekenen op goede huisvesting. Ook wil de partij weten of er meer scholen acuut huisvestingsproblemen hebben en hoeveel leerlingen tussen wal en schip dreigen te vallen.

Het college heeft nog niet geantwoord.

*vanwege privacy is de naam gefingeerd

Marianka Peters
Meer berichten