Afgelopen februari overhandigden bewoners hun bezwaren aan wethouder Hilde Niezen. Foto: Marianka Peters
Afgelopen februari overhandigden bewoners hun bezwaren aan wethouder Hilde Niezen. Foto: Marianka Peters (Foto: )

'Onderzoek naar behoefte supermarkt rammelt'

Het onderzoek naar de behoefte aan een supermarkt aan de Fluwelensingel is onvolledig, omdat de supermarkten aan de Sportlaan, de Markt en de geplande supermarkt in de Nieuwe Marktpassage niet zijn meegenomen. De singelbewoners hechten dan ook geen waarde aan de uitkomsten.

Door Marianka Peters

Gouda - "Het onderzoek rammelt aan alle kanten en is uitgevoerd in opdracht van de eigenaar en belanghebbende partij Timpaan, die dus als een slager zijn eigen vlees keurt," stelt Kars van der Kamp, namens de bewonersgroep Blekers- en Fluwelensingel. "De conclusies van het onderzoek zijn niet in overeenstemming met de feitelijke behoefte." In het Mobiliteitsplan staat de ambitie het huidige aantal verkeersbewegingen aan de singels (ca. 10.000 per etmaal) terug te brengen tot maximaal 5.500. Een supermarkt heeft vooral een aanzuigende werking en is dus tegenstrijdig met het Mobiliteitsplan. "Een supermarkt zorgt voor 1000-1500 extra voertuigbewegingen per 24 uur. Dit werkt dus averechts." In maart zaten de bewoners voor het laatst om de tafel met wethouders Rogier Tetteroo en Hilde Niezen. "Er gebeurt van alles op de singels, maar er is eerder een verslechtering dan een verbetering merkbaar," vult Jolanda Alkemade aan. "Ons geduld raakt op. We willen dat er wordt doorgepakt met de uitvoering van het Mobiliteitsplan."
Inmiddels heeft de bewonersgroep een brandbrief aan wethouder Niezen gestuurd, waarin zij hun ongenoegen uitten. "Vooral op het gebied van communicatie laat de gemeente het afweten. Het beeld ontstaat dat de gemeente gewoon haar eigen plannen uitvoert, zonder gehinderd te worden door de bewoners. Zoals het parkeren voor onze huizen, waar de gemeente vanaf wil. Daartegen is veel verzet, omdat de geparkeerde auto's nu een buffer vormen."
En een fietsstrook lijkt mooi, maar volgens bewoners maakt dit de weg optisch breder en dus onveiliger. "Fietsers zijn aangeschoten wild. Het is levensgevaarlijk. Wij hebben niet direct de oplossing, maar zoals het nu is kan het niet langer. We willen dat de gemeente nu doorpakt met de uitvoering van het Mobiliteitsplan met onder meer de 30 km zone." In een reactie laat de woordvoerder van gemeente weten pas te willen reageren, nadat de bewoners zijn geìnformeerd.

Marianka Peters
Meer berichten