Het geduld van de Gouwenaars is gedurende de dijkversterking op de proef gesteld. Foto: Marianka Peters
Het geduld van de Gouwenaars is gedurende de dijkversterking op de proef gesteld. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Klus geklaard, IJsseldijk feestelijk geopend

Door Marianka Peters

Gouda - De dijkversterking van de IJsseldijk is binnen de planning en het budget afgerond en dat is reden voor een feestje. Op woensdag 27 juni wordt de IJsseldijk officieel geopend. 's Avonds zijn er rondleidingen voor geïnteresseerde Gouwenaars.

Bijna anderhalf jaar heeft de dijkversterking langs de Hollandsche IJssel voor ernstige overlast gezorgd. Wegafsluitingen en -omleidingen waren echter noodzakelijk om de klus op tijd klaar te hebben. "Dankzij goed overleg met de omwonenden en organisaties hebben we geen enkel bezwaarschrift gehad en daar ben ik blij om," stelt Marco Kastelein van het Hoogheemraadschap Rijnland. "Ik ben ook blij dat we het struinpad langs de Hollandsche IJssel hebben kunnen realiseren. Wandelen langs het water is nu veel leuker en veiliger." Gouda had vorig jaar de primeur toen voor het eerst gebruik werd gemaakt van de nieuwste Soilmix techniek, een innovatieve dijkversterkingsmethode. Met een dubbele frees werd de grond los gewoeld en cement/zand toegevoegd. Het ging om een proef, bestaande uit acht Soilmix panelen. Na het uitharden werd de beste samenstelling bepaald, die voor de verdere dijkversterking zou worden gebruikt. De proef werd een doorslaand succes en is zelfs beloond met een publieksprijs voor de meest innovatieve dijkaanpak. "We hebben veel waterschappen op bezoek gehad, die dit systeem nu ook overnemen," stelt Kastelein. "Het grote voordeel is dat door deze aanpak de dijk niet meters omhoog moest worden gebracht. Hierdoor blijft het zicht op het water behouden." De IJsseldijk is van de Julianasluis tot aan de Waaiersluis één van de primaire waterkeringen in Rijnlands gebied. In 2008 is de dijk afgekeurd na een toetsing. Er is toen gestart met het project Verbetering IJsseldijk Gouda dat nu met succes is afgesloten. Het volgende project is de Mallegatsluis, die moet worden getest of deze nog aan de nieuwste eisen voldoet. "En dan hebben we de Havensluis natuurlijk ook nog ....," lacht Kastelein.

Op woensdag 27 juni wordt de IJsseldijk geopend en het struinpad langs de Hollandsche IJssel in gebruik genomen. 's Avonds vanaf 19.00 uur zijn er rondleidingen vanaf het IJsselhuis. Zie de advertentie in de Goudse Post.

Marianka Peters
Meer berichten