Het karakter van de Gouwekerk zal vanuit cultuurhistorisch oogpunt behouden blijven. Foto: Marianka Peters
Het karakter van de Gouwekerk zal vanuit cultuurhistorisch oogpunt behouden blijven. Foto: Marianka Peters (Foto: )

UPDATE: Holy Foodhal in Gouwekerk

Door Marianka Peters

Gouda - De Goudse ontwikkelaar White House Development (WHD) gaat de Gouwekerk aan de Hoge Gouwe herontwikkelen. Het gebouw is onlangs aangekocht door een Goudse particuliere belegger. De kerk krijgt een publieke functie, wat betekent dat het hotel van de baan is. Gedacht wordt aan een Goudse Holy Foodhal, met ruimte voor concerten en evenementen. In de naastgelegen pastorie komen appartementen. 

Vorig jaar mei knalden nog de champagnekurken in de Gouwekerk, waarmee de verkoop van het Rijksmonument van Stichting Johan Maasbach Wereldzending aan ontwikkelaar Hermon Erfgoed werd gevierd. De Gouwekerk en naastgelegen pastorie zouden worden herontwikkeld tot designhotel met 80-100 hotelkamers. De hotelkamers in het kerkgebouw zouden komen in het zogenaamde middenschip tussen te pilaren, zodat de omloop en bijzondere elementen onaangetast blijven. Het restaurant was gepland in het koor, de plek van waar 40 jaar lang de kerkdiensten werden geleid.

"Vast staat dat we voor een andere invulling kiezen dan de eerdere plannen. Die plannen haalden het karakter uit de kerk en dat is vanuit het oogpunt van de cultuurhistorie niet wenselijk. We gaan de komende maanden onderzoeken welke herbestemmingsmogelijkheden er zijn voor de monumentale kerk," stelt Maurits Kortleven van WHD.
Hij is momenteel in Gent om inspiratie op te doen in de de Holy Food Market, die sinds begin vorig jaar in de 16e eeuwse Baudelokapel is gevestigd. De Baudelokapel is qua bouwstijl vergelijkbaar met de Gouwekerk. "Alle opties liggen nog open, maar we zijn nu al enthousiast over dit concept. We denken dat dit een fantastische invulling is, zeker ook richting Gouda 750. Ook voor het toerisme is het een goede publiekstrekker." Maurits benadrukt dat WHD geen eigenaar is van de Gouwekerk, maar namens de belegger de herontwikkeling op zich neemt. "Voorop staat dat bouwkundige aanpassingen minimaal zullen zijn en de nieuwe bestemming recht doet aan de fraaie kerk."

De Neogotische Gouwekerk is een Rijksmonument en is gebouwd tussen 1902 en 1904. De kerk werd ontworpen door architect C.P.W. Dessing. De Gouwekerk is een zogenaamde kruisbasiliek. De kerk was sinds 1979 eigendom van Stichting Maasbach Wereldzending en eind jaren zeventig, na een in haar opdracht uitgevoerde grootscheepse restauratie, in gebruik genomen. In de periode 2004-2008 is de kerk wederom gerestaureerd en in een prima bouwkundige staat gebracht, waarmee de voorwaarden zijn geschapen om tot een goede nieuwe bestemming van de kerk te komen voor Gouda en Gouwenaars.

Marianka Peters
Meer berichten