Afvalbeleid 'gebruikt' bij burenruzie

De controleurs hebben de handen vol aan het opsporen van eigenaars, die hun vuilniszak op een niet toegestane plek hebben gedumpt. Inmiddels zijn er al meer dan 200 boetes uitgedeeld.

Door Marianka Peters

Gouda - Hans en Gerrie Woudenberg werden eind december onaangenaam verrast met een boete van 90 euro. De controleurs hadden in een vuilniszak naast de ondergrondse container in de Kievitstraat een enveloppe aangetroffen, weliswaar met verkeerde aanhef maar met hun adres. Het echtpaar houdt echter vol dat de vuilniszak niet van hun was, maar dat er kwade opzet in het spel is, mogelijk van de buurvrouw, met wie zij al jaren overhoop liggen. Ook een verklaring van de wijkagent bevestigt de schrijnende situatie tussen de buren. "De buurvrouw is geen onbekende van de politie. Haar gedragingen in de buurt zorgen voor overlast en onrust," verklaart hij. "Ook acht ik de buurvrouw in staat om de familie Woudenberg in diskrediet te brengen door een briefje met hun naam in de huisvuilzak te doen en de zak vervolgens naast de container te zetten." De onderlinge verhoudingen tussen de buren is de laatste jaren bekoeld, met name door de overlast. De voortuin van de buurvrouw ligt vol zwerfafval en huisvuilzakken, dat ongedierte aantrekt met alle gevolgen van dien. Echter is daar niets tegen te doen, omdat de woning in eigendom is. "Zij heeft gewoon hulp nodig, dat weten de instanties ook, maar dwingen kun je niet." De onderlinge relatie bereikte het dieptepunt toen de recherche in het kader van een (drugs)onderzoek tot twee keer toe een inval deed bij de buurvrouw. "Iedere dag hou ik mijn hart vast, wat er nu weer gaat gebeuren. De andere buren zijn al verhuisd, maar wij laten ons niet wegpesten." Het echtpaar Woudenberg is nog altijd overtuigd van hun gelijk en tekende bezwaar aan. "Waarom zouden wij een vuilniszak ergens anders plaatsen, terwijl wij onze eigen containers hebben," vraagt Gerrie zich af. "Wij moeten onze onschuld bewijzen. De bezwaarcommissie bijt zit vast in die ene enveloppe en legt onze verklaring en zelfs die van onze wijkagent naast zich neer. Wij zijn ervan overtuigd dat de buurvrouw de enveloppe expres in de vuilniszak heeft gestopt. Hoe ze aan die enveloppe komt, ik heb geen idee," Opvallend detail is dat op de enveloppe geen afzender staat, maar onderzoek van de gemeente heeft uitgewezen dat de enveloppe afkomstig is van postorderbedrijf Wehkamp. Gerrie werkt als gediplomeerd schuldhulpverlener en is tegen iedere vorm van kopen op afbetaling. "Ik zal nooit iets bestellen bij een postorderbedrijf, want ik weet hoeveel ellende dit kan veroorzaken." Ondanks alle bezwaren heeft de bezwaarschriftencommissie geoordeeld het besluit niet te herroepen. Inmiddels heeft het echtpaar Woudenberg juridische stappen ondernomen en een advocaat ingeschakeld. "De onderste steen moet boven komen, dat is zeker." Met de buurvrouw kon geen contact worden verkregen.

Goudse Post
Meer berichten