Burgemeester Milo Schoenmaker bekijkt samen met Coretta Bakker van het Streekarchief de doop- en sterfboeken uit het Goudse  rampjaar 1673. Foto's: Marianka Peters
Burgemeester Milo Schoenmaker bekijkt samen met Coretta Bakker van het Streekarchief de doop- en sterfboeken uit het Goudse rampjaar 1673. Foto's: Marianka Peters (Foto: )

Bij Goudse Doelenbrug begint Oude Hollandse Waterlinie

Gouda was nooit een vestigingstad en maakt ook geen deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie, zeggen historici. Uit onderzoek van Sander Enderink blijkt dat de Hollandse Waterlinie bij de Goudse Doelenbrug begon. Dat rechtvaardigt volgens hem de Goudse betrokkenheid bij deze erfgoedlijn.

Door Marianka Peters

Gouda - Zelfs Goudoloog en burgemeester Milo Schoenmaker was aangenaam verrast toen historicus Sander Enderink de resultaten van zijn onderzoek bekend maakte. De Oude Hollandse Waterlinie leek voor Gouda altijd een ver-van-mijn-bed-show. Forten, vestingwerken en inundatiegebieden doen eerder denken aan steden als Naarden, Gorinchem en Woerden. Het Historisch Platform Gouda werkt samen met de Stichting Oude Hollandse Waterlinie aan het bijstellen van dit beeld en gaven historicus Enderink opdracht om onderzoek te doen. "Gouda is nooit omringd geweest door karakteristieke vestingswerken, maar Gouda heeft wel degelijk aan de Oude Hollandse Waterlinie gelegen, want deze begon bij de Doelenbrug," stelt hij. "Vanuit Gouda werden levensmiddelen naar het legerkamp van stadhouder Willem III aan de Oude Rijn vervoerd, Goudse troepen verdedigden de Goejanverwellesluis bij Hekendorp in de begindagen van het Rampjaar, toen slechts vier kilometer verderop Oudewater in Franse handen viel." In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten, maar het is ook precies 350 jaar geleden dat de Oude Hollandse Waterlinie in allerijl in werking werd gesteld om de Fransen tegen te houden. Gouda is vorig jaar lid geworden van de Unie van Vestingsteden en is daarmee erkend als belangrijke stad in de Oude Hollandse Waterlinie. Er is echter nog relatief weinig bekend over de rol van Gouda in de verdediging van Holland ten tijde van het rampjaar 1672. Daar komt nu verandering in. Afgelopen week lieten organisaties, waaronder het Goudse Gidsen Gilde, Stichting Struinen en Vorsen en Die Goude, zich uitvoering informeren en vooral inspireren. Storyteller Raymond den Boestert van de Vertelacademie nam de deelnemers terug naar de Markt in Gouda ten tijde van het rampjaar 1672, waar Willem III bij het stadhuis ontvangen werd door het stadsbestuur. Volgens Coretta Bakker van het Streekarchief was voor Gouda vooral 1673 een regelrecht rampjaar. Aan de hand van doop- en overlijdensregisters wordt de omvang van de enorme sterfte door besmettelijke ziekten al snel duidelijk. De komende tijd zullen alle verhalen worden uitgewerkt, die deel uit gaan maken van het platform Goudse Geheimen. Onder het motto 'Vertel en doe mee aan Gouda Vestingstad' worden dit jaar ook publieksactiviteiten rondom Gouda Vestingstad georganiseerd. Op 6 juni staat de Waterliniedag for kids door Gouda op het programma. De Oude Hollandse Waterlinie is de enige van de zeven 'erfgoedlijnen', waarbij het grondgebied van Gouda betrokken is.

Goudse Post
Meer berichten