VBOK start jaarlijkse Doumalezing

GOUDA. De VBOK start een jaarlijkse Doumalezing. De lezingen hebben als doel een inspirerend perspectief te geven om te blijven opkomen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Deze reeks lezing is vernoemd naar de ethicus dr. Jochem Douma vijftien jaar voorzitter is geweest van de VBOK. De eerste lezing wordt op 6 juni 2018 verzorgd door Douma zelf en gaat over herinnering en verwachting.

De Doumalezingen hebben als doel perspectieven te schetsen in het opkomen voor het levensbegin, ook in het licht van actuele ontwikkelingen. De lezingen hebben een inspirerende functie om te blijven inspannen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en zorg voor de moeder.

De eerste Doumalezing wordt uitgesproken door dr. Jochem Douma, naar wie de lezingencyclus is genoemd. In een terugblik en een vooruitblik zal hij stilstaan bij de urgentie om op te komen voor de beschermwaardigheid van het menselijk leven. Hij zal het hebben over drijfveren: waarom komen mensen op voor het ongeboren leven? En welke ontwikkelingen vragen onze aandacht nu?

Arthur Alderliesten, directeur van de VBOK, geeft aan dat dr. Jochem Douma veel heeft betekend voor de VBOK en de ethische bezinning op het levensbegin toen hij van 1981 tot 1996 voorzitter was van de VBOK. “Als hoogleraar medische ethiek heeft hij als geen ander bijgedragen aan het ontwikkelen van ethische gedachtegoed over het ongeboren leven en abortus. Nog steeds vormen zijn boekjes voor velen een belangrijke informatiebron. En niet alleen dat. Ook klopte zijn hart voor de hulp aan de moeder die worstelde met haar onbedoelde zwangerschap. Sinds zijn afscheid in 1996 is Douma verbonden aan de VBOK als erevoorzitter.”

De lezing heeft plaats op 6 juni 2018 in ‘De Lichtwijzer’, Hoge Gouwe 141 in Gouda. Starttijd is 20.00 uur. Toegang is gratis.

Goudse Post
Meer berichten