Warenmarkt verhuist op Roze Zaterdag, politiek vreest chaos

Gouda - De Markt wordt op 23 juni beschikbaar gesteld voor Roze zaterdag. De warenmarkt moet daarom verhuizen naar Klein Amerika.

Volgens SGP-raadslid Harold Hooglander is dit zonder overleg meegedeeld aan de marktondernemers. "Zo mag het college niet omgaan met onze marktkooplui", stelt SGP-raadslid Harold Hooglander.
De SGP heeft hierover, mede namens GBG, SP, Gouda 50+, VVD en PvdD, vragen gesteld aan het college. "Voordat de toezegging werd gedaan aan de organisatoren van Roze Zaterdag had het college in overleg moeten treden met het bestuur van de warenmarkt. Nu staan deze ondernemers voor voldongen feiten", aldus Hooglander. De ondernemers lopen nu veel inkomsten mis en worden daarvoor niet gecompenseerd. "De communicatie met de marktondernemers had beter gemoeten. De markt is heel belangrijk voor Gouda. Daar moeten we zuinig op zijn", stelt de SGP. De partijen vragen daarom hoe het college het vertrouwen bij deze ondernemers gaat herstellen.

De verplaatsing naar Klein-Amerika leidt er bovendien toe dat er minder (camper)parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Doordat ProRail onderhoud pleegt en er die zaterdag geen treinverkeer mogelijk is, worden extra auto's verwacht. Gevraagd wordt hoe het college het parkeerprobleem denkt op te lossen en hoe een verkeerschaos wordt voorkomen.
 

Goudse Post
Meer berichten