Nadat de informateurs hun advies hebben uitgebracht, blijft het stil rond de coalitie-onderhandelingen.
Nadat de informateurs hun advies hebben uitgebracht, blijft het stil rond de coalitie-onderhandelingen.

Goudse politiek wordt ongeduldig

Gouda - Er zitweinig schot in de coalitieonderhandelingen met D66, PvdA, CDA, CU en GroenLinks. Een meerderheid van de Goudse politieke partijen (VVD, Gouda's 50+ partij, Gouda Positief, GBG, SGP, SP en PvdD) is bezorgd over de voortgang van de coalitievorming.

Terwijl in steeds meer gemeenten inmiddels akkoorden zijn bereikt is er in Gouda nog geen voortgang zichtbaar, zo maken de partijen bekend. Vijf van de twaalf partijen zijn inmiddels al geruime tijd in gesprek om tot een akkoord te komen en hebben beloofd alle partijen voor een gesprek uit te nodigen, maar een uitnodiging hebben de bezorgde partijen nog niet ontvangen.
"Allereerst willen we een planning zien," stellen de partijen, "want de meivakantie staat voor de deur en als de toegezegde gesprekken moeten worden gevoerd praten we dus al over eind mei of begin juni. Dat duurt echt te lang."

De zeven partijen geven daarnaast aan te hechten aan een transparant proces. "De grote uitdagingen in de stad vragen om een breed gedragen aanpak die in de openbaarheid wordt besproken. Voor polarisatie is nu geen ruimte." De partijen benadrukken dan ook dat ze nadrukkelijk bereid zijn om in gesprek te gaan.

Marianka Peters
Meer berichten