Informateurs Heleen van den Berg en Alexander Rannooy Kan. Foto: Marianka Peters
Informateurs Heleen van den Berg en Alexander Rannooy Kan. Foto: Marianka Peters

Politiek Gouda gaat voor zekerheid en continuïteit

Door Marianka Peters

Gouda - Politiek Gouda wil zo weinig mogelijk gedoe. Op een politieke crisis, zoals anderhalf jaar geleden, zit geen enkele politieke partij meer te wachten. Daarom gaan de fracties voor zekerheid en continuïteit. Dit betekent dat het advies van de informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg wordt gevolgd, een coalitie met D66, PvdA, ChristenUnie, CDA en GroenLinks. In feite dus het 'oude' college, maar dan zonder Gouda Positief.

Op 29 maart kregen beide informateurs het verzoek om op basis van de verkiezingsuitslag bij alle gemeenteraadsfracties te verkennen hoe de verkiezingsuitslag door elke partij wordt geduid, wat de belangrijkste thema's zijn voor de aankomende bestuursperiode, of er bereidheid is om collegeverantwoordelijkheid te nemen, welke coalities plausibel of verdedigbaar zijn en welke samenstelling de voorkeur heeft en, als een partij wil deelnemen in een coalitie, wat dan de condities en/of breekpunten hierbij zijn.

In het advies schetsen de informateurs dat de verkiezingsuitslag van maart onmiddellijk duidelijk maakte dat een coalitie van minimaal vijf partijen vereist zou zijn om in de nieuwe raad op een meerderheid te mogen rekenen. Tijdens de gesprekken van 4 en 5 april met afgevaardigden van alle in de raad vertegenwoordigde politieke partijen, kwam een zes-partijen-coalitie ook aan de orde, maar werd tevens erkend dat het lastig is om zes wethouders een volwaardig takenpakket te geven. "Er zijn niet genoeg volwaardige takenpakketten voor zes wethouders en parttime wethouders is niet gewenst," stelde Rinnooy Kan. 


Wat de samenstelling van de beoogde coalitie betreft, werden vier partijen het meest genoemd in de voorkeursvariant, namelijk D66, ChristenUnie, PvdA en CDA. Deze partijen zouden wat de informateurs betreft in elk geval onderdeel moeten uitmaken van een nieuw te vormen college. Voor de vijfde partij werden de VVD en GroenLinks genoemd. "Voor een vijfde partij heeft geen enkele lokale partij zich gekwalificeerd," aldus Rinnooy Kan. De woordkeuze 'kwalificatie' viel duidelijk verkeerd bij de lokale partijen. Astrid van Eersel (Gouda's 50+) reageerde als door een wesp gestoken. "Hiermee geeft u een negatief waarde-oordeel," zei ze . "Daar blijkt weinig vertrouwen uit. Het is duidelijk dat de tijdsdruk enorm is geweest. De voorgestelde coalitie is een slag naar links en doet geen recht aan de uitslag van de verkiezingen. Wij vinden het heel vervelend dat lokaal niet is vertegenwoordigd. Bovendien zien wij liever de VVD in plaats van GroenLInks in de nieuwe coalitie." Rinnooy Kan erkende dat de woordkeuze 'kwalificatie' niet goed was gekozen bood hiervoor zijn excuses aan. "Ik doelde op het feit dat geen van de andere partijen een lokale partij als vijfde partij heeft genoemd." Ook Jan de Koning (GBG) voelde zich gepasseerd. "Geen enkele partij heeft ons genoemd, dus wij mogen niet meedoen. Een gemiste kans, terwijl voor de verkiezingen nog was gezegd niemand uit te sluiten. Als buitengesloten partij mogen we achteraf tekenen bij het kruisje." Jan de Laat van Gouda Positief vindt de smalle basis voor een coalitie zorgwekkend en hij vreest voor verdere polarisatie. "Wij maken ons zorgen om Gouda. Onze bijdragen, gericht op creatieve oplossingen en financiële discipline zal verdwijnen uit deze coalitie."

De keuze van de andere partijen vielen dus op de VVD en GroenLInks. Zij boekten beiden winst tijdens de verkiezingen en werden met enige regelmaat genoemd, zij het dat GroenLinks vaker werd voorgesteld dan de VVD. Bij D66, ChristenUnie, PvdA en CDA hadden drie van de vier partijen in hun schriftelijke en mondelinge inbreng een voorkeur voor GroenLinks boven de VVD. "Er zit nog wel wat oud zeer, uit de periode dat de VVD uit de coalitie stapte, dat speelt wellicht ook mee," erkende Rinnooy Kan. "Maar wij zijn ervan overtuigd dat deze samenstelling een succesvolle combinatie kan zijn. Uiteraard zijn er in het vervolg van het proces nog vele kwesties te bespreken, maar bij de inhoud zien wij geen onoverkomelijke barrières. Wij geven deze partijen mee, op basis van de inbreng uit de verkenningsrondes, om ook ruimte te bieden aan niet-coalitie partijen om inbreng te leveren, bijvoorbeeld via raadsbrede deelakkoorden op bepaalde onderwerpen." Heleen van den Berg vult aan: "Wij hebben ook de wens gehoord om te komen tot een coalitie van 19-20 raadszetels, wat uitnodigt tot samenwerking én de inbreng van niet-coalitiepartijen. Daar biedt de voorgestelde variant ruimte aan."

Volgens Ronald Verkuijl (VVD) is de keuze niet in lijn met de verkiezingsuitslag. "Een felicitatie aan de PvdA. Telkenmale roerganger in een proces als deze, telkenmale verliezen en toch weer partijen vinden die in de schaduw willen staan. Chapeau!," zei hij cynisch. "Dank in ieder geval aan de partijen die ons bestuurlijk lef toedichten en aangeven dat wij verdienen om in de coalitie deel te nemen. Straks krijgen we college Tetteroo 2. Het zal niet makkelijk zijn. De kiezer was bikkelhard voor de roergangers van het laatste college. Dat deze partijen toch het lef hebben gevonden dat roer nog strakker ter hand te nemen en stoïcijns verder naar Links te trekken getuigt enerzijds van heel veel bestuurlijk lef of anderzijds van enorme misplaatste zelfoverschatting. En de VVD? Die blijft kalm oppositie voeren en vooral naar de bewoners luisteren. Luisterende partijen ontbreken op dit moment in het lijstje. Lerend vermogen overigens ook."

D66 en ChristenUnie die het voortouw namen in de coalitie-onderhandelingen stellen dat de vijf partijen, die door de informateurs zijn voorgesteld, samen een smalle, maar stabiele, meerderheid in de raad vertegenwoordigen.  "Het rapport van de informateurs is helder en biedt perspectief voor een stabiel en volwaardig stadsbestuur. In navolging van het advies hebben we de partijen uitgenodigd voor onderhandelingen. Het eerste dat we zullen bespreken is de aanpak van die onderhandelingen, inclusief de zaken die tijdens de informatie aan de orde zijn gekomen, zoals de bredere betrokkenheid van de gemeenteraad en de stad." aldus Thierry van Vugt (D66). Theo Krins ( CU) vult aan: "Er is in korte tijd een gedegen verkenning uitgevoerd door de informateurs en de voorgestelde coalitie heeft onze volledige instemming. Het was ook onze voorkeursvariant die we hebben ingebracht bij de informateurs. De afgelopen anderhalf jaar hebben we prima met deze partijen kunnen samenwerken en we hechten aan continuïteit van het bestuur."

D66 en ChristenUnie trekken samen op om een formateur te kiezen, die de uiteindelijke coalitie zal vormgeven.
Volgende week in de Goudse Post nog meer reacties en achtergronden.

Goudse Post
Meer berichten