GoudApot 2017 is leeg

Gouda - De GoudApot 2017 is leeg. De spaarpot met een totaalbedrag van 240.000 euro is op 2.000 euro na volledig uitgekeerd aan 132 initiatieven. Dat blijkt uit het jaarverslag.

In totaal werd 208 keer een beroep gedaan op de GoudApot voor een financiële bijdrage. Daarvan ontvingen 132 initiatieven de gevraagde financiële bijdrage of een deel ervan. De overige aanvragen werden afgewezen of voortijdig ingetrokken. Van het budget van 240.000 euro bleef in 2017 een kleine 2.000 euro in kas. GoudApot stort dit geld zoals is afgesproken terug naar de gemeente. Voorzitter Robert Kreder: "Wij zijn blij dat steeds meer Gouwenaars GoudApot weten te vinden. En wij zijn er trots op dat wij veel mede-inwoners hebben geholpen hun initiatieven voor een nog mooier en beter Gouda uit te voeren."

GoudApot slaagde er in 2017 in de werkwijze verder te verbeteren. Aanvragers krijgen meestal binnen zes weken uitsluitsel over hun aanvraag. De stichting heeft ook de uitleg bij afwijzingen verduidelijkt, zodat aanvragers daarmee bij een volgende aanvraag hun voordeel kunnen doen. Gouwenaars kunnen bovendien om een heroverweging vragen als hun aanvraag wordt afgewezen. Die mogelijkheid was er eerst nog niet. Dit was onder meer het geval bij de aanvraag van het Paasontbijt dat op Tweede Paasdag wordt georganiseerd. De beoordelaars hadden vanwege het religieuze karakter van het evenement de aanvraag afgewezen, omdat dit in strijd is met de voorwaarden, maar na een gesprek met het bestuur, is de financiële bijdrage alsnog toegewezen.

Maar er zijn ook kritische geluiden, voornamelijk van teleurgestelde aanvragers die hun aanvraag zagen stranden. Zij vinden dat er in een aantal gevallen sprake is van vriendjespolitiek van niet objectief beoordelen. "Bovendien worden de regels voor toekenning van een financiële bijdrage in bepaalde gevallen omzeild en dat is niet eerlijk," stelde Klaas Witvoet, voormalig beoordelaar, eerder in de Goudse Post. Het ging daarbij om aanvragen uit de GoudApot, terwijl de organisaties ook al een gemeentelijke subsidie krijgen, zoals de vernieuwde Oranjenacht. Dat is in strijd met de voorwaarden.

Hoewel de GoudApot positief terugkijkt op 2017 ziet het bestuur van de stichting nog volop mogelijkheden tot verbetering. "GoudApot wil bereiken dat in 2018 de beoordelingsprocedure nog soepeler verloopt. Voor aanvragers moeten de voorwaarden van GoudApot en de motiveringen bij beoordelingen zo helder mogelijk zijn. En ook wil GoudApot aanvragers nog sneller duidelijkheid geven over de beoordeling van hun aanvraag." Vanwege de Paasdagen kon geen reactie van de wethouder worden verkregen. Binnenkort vindt de evaluatie met de gemeente plaats.

Goudse Post
Meer berichten