De Triangel aan de Coniferensingel is nodig aan nieuwbouw toe. Foto: Marianka Peters
De Triangel aan de Coniferensingel is nodig aan nieuwbouw toe. Foto: Marianka Peters

100 miljoen nodig voor onderhoud scholen

Door Marianka Peters

Gouda - De gemeente Gouda moet de komende 15 jaar bijna 100 miljoen euro investeren in het onderhoud en renovatie van schoolgebouwen. Dit is de uitkomst van de Quick Scans die zijn uitgevoerd.

Voor raadsleden kwam het bericht, dat op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen naar buiten kwam, geheel onverwachts als een 'bom' binnen, zo stelde Ronald Verkuijl (VVD) tijdens een evaluatiebijeenkomst naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.
Uit de Quick Scans blijkt dat drie schoolgebouwen binnen vijf jaar vervangende nieuwbouw nodig hebben. Welke scholen dit zijn blijft nog even vertrouwelijk, omdat de schoolbesturen nog moeten worden geïnformeerd. Voor een aantal scholen speelt op de korte termijn een uitbreidings- of herhuisvestingsvraagstuk.

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van onderwijshuisvesting, die onder meer bestaat uit het gekostigen van nieuwbouw of vervangende nieuwbouw en uitbreiding van schooolgebouwen. Scholen zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage van het Rijk.

Een exacte planning van de werkzaamheden moet nog plaatsvinden, maar voor de komende vijf jaar kan worden uitgegaan van een investering van 16.9 miljoen euro. Volgens het college ligt de grootste opgave in de periode van vijf tot tien jaar. Dan bedraagt de investering ruim 53 miljoen euro. In de periode 10-15 jaar is bijna 30 miljoen euro aan investering nodig.

In totaal is voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) de komende 15 jaar een investering van 99,9 miljoen euro nodig. Uitgaande van het mee-investeren door schoolbesturen bedraagt de investering door de gemeente 91,2 miljoen euro. Hierin is de realisatie van basisscholen in Westergouwe nog niet betrokken.

Tot eind april hebben de schoolbesturen de gelegenheid directies en betrokkenen te informeren. Tot die tijd blijft het IHP vertrouwelijk. Het huidige college heeft nog geen besluit genomen over het IHP. Het nieuwe college zal het IHP en de daarbij behorende scenario's verder moeten uitwerken. De Goudse politiek heeft nog niet gereageerd op de memo, dat toch een financiële tegenvaller voor de toekomst moet worden gezien.

Goudse Post
Meer berichten