Foto: nvt

Opendag Buurthuis De Kade

Gouda - Het in 1948 als ‘Jongensstad’ opgerichte Buurthuis de Kade bestaat in 2018 precies 70 jaar. Om dit te vieren wordt op zaterdag 7 april een open dag georganiseerd. Via deze open dag kunnen de buurtbewoners en overige inwoners van Gouda kennis nemen van de vele mogelijkheden van dit buurthuis.

In totaal maken zo’n 20-25 organisaties gebruik van het buurthuis. Diverse van deze groepen laten op 7 april zien wat ze in hun mars hebben zoals:

demonstraties en workshops van Salsa en Linedancen
optredens van het koor de Kadeklinkers en live muziek van Splint en Kwintes
demonstraties van o.a. kleding maken en haarvlechten door de Stichting Doenya vrouwen Gouda
gelegenheid voor biljartspelletjes, verzorgd door de biljart verenigingen
diverse creatieve workshops schilderen door Flower of Live
inrichting door de VERON afd. Gouda (Radiozendamateurs) van een radiokamer waar wereldwijde radioverbindingen in spraak- en morsetelegrafie zullen worden gemaakt en geïnteresseerden ook achter de knoppen kunnen plaatsnemen.

Als gevolg van het beleid van de gemeente Gouda voor de gesubsidieerde wijkcentra ziet het er naar uit dat Buurthuis de Kade per 1 januari 2019 niet meer beheerd en geëxploiteerd zal worden door de ‘Stichting Kwadraad maatschappelijk werk’. Opzet is dat een Stichting Buurthuis de Kade deze activiteit zal overnemen en de belangen van de 20-25 gebruikersgroepen zal behartigen. Om voldoende continuïteit te waarborgen is het van groot belang dat er voldoende gebruik gemaakt blijft worden van dit Buurthuis. Er is nog ruimte voor nieuwe gebruikers. Deze zijn op 7 april ook van harte welkom om een kijkje te nemen en informatie te verkrijgen.

Voor verdere informatie kan men een e-mail sturen naar: buurthuis.dekade@gmail.com

Goudse Post
Meer berichten