Frank, Hedwig en Nadine willen graag vervangende woonruimten, maar die liggen niet voor het oprapen. Foto: Marianka Peters
Frank, Hedwig en Nadine willen graag vervangende woonruimten, maar die liggen niet voor het oprapen. Foto: Marianka Peters

'Ontruiming komt wel heel rauw op ons dak'

Gouda - Natuurlijk wisten de 62 antikraak-bewoners in voormalig Verpleeghuis Bloemendaal, dat hun verblijf in het gebouw aan de Livingstonelaan tijdelijk was. Maar dat ze slechts drie weken de tijd krijgen om nieuwe huisvesting te vinden én te verhuizen, is wel heel erg kort. De bewoners hopen dat de gemeente wil bemiddelen om hen wat meer tijd te geven.

Door Marianka Peters

In het voormalig Verpleeghuis Bloemendaal woont sinds 2013 een gemêleerd gezelschap. Jong, oud, singles, stelletjes, studenten, mensen met een vaste baan en startende ondernemers. "Iedereen die hier woont, heeft hiervoor zijn eigen motieven, maar voor de meesten is het een noodoplossing," vertelt Hedwig Schipperheijm, hoofdbewoner en contactpersoon voor Camelot, die de verhuur regelt. "We wisten dat vier weken opzegtermijn geldt, maar liever hadden we eerder van de plannen gehoord. Nu kwam het wel heel rauw op ons dak. Ik kan me ook niet voorstellen dat eind maart gelijk wordt begonnen met de sloop." Hedwig woont bijna drie jaar in het gigantische gebouw, van waaruit zij haar eigen bedrijf heeft kunnen opzetten. Nadine en Frank wonen er ook al een paar jaar, beiden studeren nog. "We hebben hier een gemeenschap opgebouwd, we deden heel veel samen en dan valt het extra zwaar om afscheid te nemen." Vier en een half jaar nadat de laatste patiënten werden verhuisd, krijgt Verpleeghuis Bloemendaal een nieuwe bestemming.
Projectontwikkelaar Janssen de Jong heeft het pand gekocht en gaat het compex herontwikkelen. Een concrete invulling is nog niet bekend, vermoedelijk komen er appartementen, maar eerst moet het pand worden gesloopt. De antikraakbewoners verwachten niet dat het pand eind maart al tegen de vlakte gaat. "Het gebouw zit vol asbest, daar zullen eerst de vergunningen voor moeten worden afgegeven. Wij snappen ook wel dat de gemeente of woningcorporatie niet zomaar 62 woningen beschikbaar heeft. We hopen dat de gemeente wil meedenken aan een creatieve oplossing, zodat we wat meer tijd krijgen."

In een eerste reactie laat wethouder Rogier Tetteroo (wonen en ruimtelijke ordening) weten met de nieuwe eigenaar in gesprek te gaan. "Het is inherent aan "anti-kraak bewonen" dat op enig moment de bruikleenovereenkomst eindigt. Er is geen sprake van een huurovereenkomst en daarmee bestaat ook geen huurbescherming. De opzegging van "anti-kraak" is contractueel, maar sloop is nog niet aan de orde. Tot moment van sloop (dat aan de orde zal zijn als ook het gehele planologische proces - o.a. wijziging bestemmingsplan - doorlopen is) ga ik samen met nieuwe eigenaar bezien wat mogelijk is aan "woon" optie. Ik kan niks beloven, alleen dat we echt alle opties langs gaan. Voor nu en voor de toekomstige ontwikkeling ter plekke."

De huidige bewoners van het verpleeghuis hopen dat hen iets meer tijd wordt gegund. "Als er geen passende huisvesting wordt gevonden, moeten de meesten de stad uit. En dat is het laatste dat we willen, maar er zit niets anders op als je nergens terecht kunt."
De fractie van GroenLinks maakt zich eveneens zorgen over het lot van de huidige anti-kraakbewoners van het voormalige verpleeghuis Bloemendaal. GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college en wil weten of de groep mensen die nu tijdelijk onderdak heeft wel goed in beeld is, en wat het college heeft gedaan sinds de vaststelling van de Woonvisie om voor goede tijdelijke en vaste woonruimte te zorgen.

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox