MIV Assalam wil voorkomen dat vanwege ruimtegebrek gelovigen weer buiten moeten bidden tijdens de feestdagen . Foto: PR
MIV Assalam wil voorkomen dat vanwege ruimtegebrek gelovigen weer buiten moeten bidden tijdens de feestdagen . Foto: PR

Behoefte aan vierde moskee blijft groot

Door Marianka Peters

Gouda - Het college van BenW gaat binnenkort de geschiedenisboeken in met het hoofdpijndossier van het niet gerealiseerde islamitisch centrum annex moskee als grootste wapenfeit. Maar de behoefte aan een vierde moskee in Gouda blijft onverminderd groot. De geruchtenstroom bereikt onderhand haar hoogtepunt. Gaat het college nog een besluit nemen voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Vier jaar lang heeft het islamitisch centrum symbool gestaan voor 'gedoe' in Gouda. Niet alleen binnen het gemeentebestuur en de raad, maar ook in Gouda Noord, waar het islamitisch centrum El Wahda was gepland in de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne, was de onrust groot. Voor- en tegenstanders probeerden elkaar af te troeven en hun gelijk te halen. Uiteindelijk gaf de Goudse VVD de doorslag dat het islamitisch centrum in Gouda Noord er niet kwam.

Tegelijkertijd ontstond ook binnen de moslimgemeenschap steeds meer onrust. Er was immers geld ingezameld om de realisatie van een grootschalige moskee mogelijk te maken. Maar uiteindelijk bleef men met lege handen en een illusie armer achter. Een aantal mensen uit het El Wahdabestuur wil het plan van de PWA-kazerne alsnog uitvoeren, mogelijk aan de Spoorzone. Andere bestuursleden van El Wahda voeren de ene rechtszaak na de andere tegen elkaar. Op 30 maart behandelt de rechtbank de bodemprocedure inzake de bevoegdheden van leden van de geschillencommissie van El Wahda. Een poging van de 'verzoeningscommissie' om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen is mislukt, waarna MIV Assalam is doorgegaan met de realisatie van een vierde moskee met verschillende voorzieningen, omdat daaraan nog altijd grote behoefte is. De bestaande moskeeën El Fath (Spieringstraat), Nour (Raam) en Assalam (de Rijkestraat) bieden te weinig plaats voor alle gelovigen. Dus eiste Assalam hun donaties op en met extra giften werden de twee gebouwen aan de Antwerpseweg 1 en 3 aangekocht voor een gezamenlijk bedrag van ruim 1,4 miljoen euro. De bedoeling is dat Antwerpseweg 3 wordt verkocht, van de opbrengst kan de verbouwing voor nummer 1 worden gefinancierd. Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium en wacht het moskeebestuur al bijna vier maanden op een vergunning. "Eigenlijk is de moslimgemeenschap we al bijna 20 jaar bezig om een vierde moskee te realiseren, want de behoefte aan extra capaciteit blijft onverminderd groot," weet Ahmed el Haddaoui, vanuit zijn periode als voorzitter van het Marokkaanse Platform. Volgens El Haddaoui wordt aan alle voorwaarden voldaan, dus is de vergunning slechts een formaliteit. "Het draagvlak voor de Antwerpseweg onder de gemeenschap is enorm groot. Met één besluit los je meerdere problemen op, zoals de onrust binnen de gemeenschap en het herstel van de onderlinge verhoudingen."

In afwachting van de vergunning willen de werkgroep en bestuur van MIV Assalam nog niet inhoudelijk op de plannen reageren, zo bleek tijdens een bezoek van de redactie aan Assalam. Wel is men het erover eens dat met de vestiging van een vierde moskee aan de Antwerpseweg, na jaren een einde komt aan de onrust binnen de moslimgemeenschap en aan speculaties voor een grote moskee aan de Spoorzone. In het pand Antwerpseweg 1 komt een moskee voor circa 350-400 gelovigen, de tweede verdieping wordt volledig bestemd voor vrouwen, die hier bijeenkomsten en andere activiteiten kunnen organiseren en er is voldoende ruimte voor kleinschalig onderwijs. Op dit moment krijgen kinderen arabische les in een koude, vochtige bouwkeet naast moskee Assalam aan de Rijkestraat. Deze situatie is niet gewenst. "Het kan toch niet zo zijn dat wegens gebrek an ruimte weer gebedsdiensten buiten op straat moeten plaatsvinden? Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. De gemeente is nu aan zet om de rust binnen de gemeenschap terug te laten keren."

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox