Omgeving De Rijkestraat in Gouda Oost is één van de hotspots binnen het veiligheidsbeleid, die veel tijd opeist van de stadsmarinier. Maar ook in Gouda Noord en West is behoefte aan een stadsmarinier Foto: Marianka Peters
Omgeving De Rijkestraat in Gouda Oost is één van de hotspots binnen het veiligheidsbeleid, die veel tijd opeist van de stadsmarinier. Maar ook in Gouda Noord en West is behoefte aan een stadsmarinier Foto: Marianka Peters

'Minder bureaumuis, maar ga vooral de wijk in'

Door Marianka Peters

Gouda - Minder werken vanuit regels die vanachter een bureau zijn bedacht, maar de wijk in om te ontdekken wat er speelt en van daaruit beleid opstellen. De Goudse PvdA-kandidaat raadsleden Mohammed Mohandis en Chahid el Haddouti zijn ervan overtuigd dat er een effectievere manier is om de Top 60 aan te pakken. Eén daarvan is de uitbreiding van het aantal stadsmariniers.

Beide heren zijn gepokt en gemazeld binnen het jongerenwerk en kennen vanuit die hoedanigheid hun pappenheimers als geen ander. Zij werken momenteel een plan uit voor een effectiever veiligheidsbeleid. "De komende vier jaar krijgt de nieuwe raad de mogelijkheid om te bepalen welke prioriteiten belangrijk zijn voor een veilige stad. Wij willen daaraan graag onze bijdrage leveren," stelt Chahid el Haddouti. Volgens beide kandidaat raadsleden is het veiligheidsbeleid de laatste jaren vooral gericht op pappen en nathouden in plaats van bij te sturen door veranderende inzichten. "Er zit een groot gat tussen wat er op straat gebeurt en wat er in de beleidsregels staat. Soms is iets gewoon veel complexer. Om dit te ontdekken moet je vooral de straat op," vult Mohammed Mohandis aan. "Er wordt continu verwezen naar het Veiligheidshuis, maar als je bij het Veiligheidshuis terecht komt, ben je al te laat en is de boel al geëscalleerd. Dit moet je voor zien te blijven."
 

Volgens Mohandis doet de stadsmarinier heel goed werk, zit hij dicht op de jongeren en kan trajecten voor de jongeren uitzetten. "De stadsmarinier is stadsbreed aangesteld, maar heeft zijn handen vol in Gouda Oost en komt niet aan de rest van Gouda toe. Daarom zouden er twee stadsmariniers bij moeten, zodat ook de sociale gebieden Gouda Noord en West goed zijn vertegenwoordigd."

Op zaterdag 10 maart gaan beide kandidaten in wijkcentrum de Buurtstee in gesprek met bewoners, politie, jongerenwerk en de stadsmarinier om hun plannen verder toe te lichten. "Gouda Positief pleit voor een veiligheidswethouder, maar daar heb je in de praktijk niets aan, want dat maakt in de aanpak niets uit. Er wordt vaak nog teveel vanuit de regelgeving gedacht, wij zouden liever zien dat men bereid is kritisch naar het beleid te kijken en dit waar nodig bij te stellen."

Martin Pohlkamp, voorzitter wijkteam Plaswijck is blij dat de bijeenkomst in 'zijn' wijk wordt gehouden. "Het is een goede zaak dat er aandacht is voor veiligheid in de wijk, want voor veel bewoners is dit het belangrijkste leefbaarheidspunt." Het idee van een eigen stadsmarinier per wijk spreekt hem zeer aan. "Maar dat betekent wel dat deze stadsmarinier doorzettingsmacht heeft en kan ingrijpen op structurele oorzaken van problemen in de wijk."

Volgens Mohandis moet het Goudse veiligheidsbeleid in de praktijk meer gericht zijn op voorkomen dan genezen. "Op papier klopt het soms allemaal alleen is de realiteit anders. Wij willen dat het veiligheidsvraagstuk vanaf de straat naar het huis van de stad wordt vertaald en omgekeerd. Mensen moeten erop kunnen rekenen dat signalen in de wijk ergens terecht komen en dat deze worden opgepakt. Het jongerenwerk is erg versnipperd. In Gouda Noord, een wijk met veel jongeren, is bijvoorbeeld helemaal niets. Alle jongeren moeten in beeld zijn. Iedereen die niet werkt, uitgeschreven staat, geen onderwijs volgt en wie dreigt te radicaliseren. Pas dan kun je structureel iets veranderen. Je hebt ook toegankelijke loketten nodig waar ouders en jongeren terecht kunnen met al hun vragen."

De bijeenkomst, georganiseerd door PvdA Gouda, op zaterdag 10 maart over jeugd en veiligheid is in wijkcentrum De Buurtstee aan de Gildenburg en begint om 15.30 uur. Iedereen is welkom.

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox